Openbaar onderwijs bij Leerplein055

Openbaar onderwijs is voor ieder kind toegankelijk en biedt leerlingen optimale ontwikkelings-mogelijkheden, met aandacht voor hun verschillen. Respectvol, open en democratisch in de klas, in de school en om de school. De openbare basisscholen van Leerplein055 vertalen dit in de klas naar modern onderwijs met veel aandacht voor waarden en normen en aandacht aan de verschillende wereldgodsdiensten en culturele stromingen.

Bij alle Leerplein055-scholen wordt kinderen van jongs af aan geleerd respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Niet apart, maar samen

Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.

In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar’s verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.  Openbare scholen zijn een afspiegeling van onze maatschappij, die steeds diverser is geworden.

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur.

Hiermee dragen openbare scholen bij aan de integratie van onze samenleving en wordt democratisch burgerschap al op jonge leeftijd gestimuleerd.