nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 29 augustus 2018

Inleiding

De kop is er af! We zijn begonnen! En wat voor een begin. Op maandagochtend begonnen we spetterend en swingend met de opening van het verbouwde schoolgebouw. Wat is het mooi geworden! Het is nog niet helemaal klaar, maar dat komt de komende weken zeker goed! We zijn blij dat we fijne, nieuwe collega's op onze school er bij hebben en samen gaan we onze draai vinden in dit schooljaar! Vanaf hier een speciaal welkom aan alle nieuwe leerlingen en ouders die dit schooljaar gestart zijn op De Eendracht Verder wensen we iedereen een heel fijn schooljaar! Wij hebben er zin in.

Meer lezen.

Jaarkalender

Op dit moment zijn we druk bezig de jaarkalender compleet te maken. Deze ontvangt u zo spoedig mogelijk en wordt ook op de website gedeeld.

Meer lezen.

Vakantierooster 2018/2019

Herfstvakantie maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018 Studiedag dinsdag 25 september 2018 Studiedag dinsdag 20 november 2018 Kerstvakantie maandag 24 december 2018  t/m vrij 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie maandag 25  februari t/m vrijdag 1 maart 2019 Goede Vrijdag vrijdag 19 april 2019 2e Paasdag maandag 21 april 2019 Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019 Studiedag donderdag 23 mei 2019 Hemelvaart + aansluitende vrijdag donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 Juni vakantie maandag 10 juni t/m vrijdag 14 juni 2019 Laatste schooldag donderdag 19 juli 2019 Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019 groep 1-2 vrijdagochtend vrij 28/9- 19/10 -23/11 -21/12 -1/2- 22/2- 29/3- 10/5-7/6- 28/6 groep 3-4 vrijdagochtend vrij 19/10, 21/12,7/6 Groep 5 -8 vrijdagmiddag vrij 21/12

Meer lezen.

KidsTop20

Op woensdag 29 augustus waren de kinderen van groep 6,7 en 8 aanwezig bij de opnames van De KidsTop20 van Zapp. We werden hier voor de zomervakantie voor benaderd doordat een leerling van de Rietendakschool zich had opgegeven. De KidsTop20 maakt dan 2 afleveringen op 1 locatie en zodoende heeft de Rietendakschool gevraagd of wij ook mee wilden doen. Superleuk natuurlijk! Op de eerste schooldag kregen de leerlingen instructies over hoe het gaat bij een opname, werd er gedanst en gekeken welke teamcaptains er mogelijk aan de beurt kwamen woensdag. En op woensdag was het eindelijk zo ver! Het is ontzettend leuk om te zien hoe een aflevering in losse stukjes gemaakt wordt. Maar ook was het genieten om te zien hoe enthousiast de leerlingen meededen. De leerlingen werden getrakteerd op een 2 superleuke artiesten en ook de 'overval' op school werd door groep 7 ontzettend goed gedaan. We mogen …

Meer lezen.

ICT nieuws

Net voor de zomervakantie zijn alle nieuwe devices geleverd op school. Op dit moment zijn we druk bezig met het in gebruik nemen van de nieuwe devices. Dat wil zeggen het werken met de nieuwe digiborden. In een aantal klassen staat een all in one pc. Een computer die ook als tablet gebruikt kan worden. Daarnaast gaan groep 1 t/m 3 werken met Ipads. In groep 1 en 2 zal dit worden ingezet om er mee te werken in de hoeken tijdens het werken in de klas. In groep 3 zal dit worden gebruikt om opdrachten op te maken en softwareprogramma's te gebruiken. In groep 4 t/m 8 gaan we werken met Chromebooks. Zeer makkelijk bedienbare, handige laptops. Weer veel nieuwe, leuke veranderingen.  We hebben zin om er mee aan de slag te gaan.

Meer lezen.

Openingsfeestje in de school / Bedankmoment voor alle hulpouders

Wat moeten wij zonder de hulp van alle ouders in de school. Veel ouders zijn altijd bereid om ons te helpen. In de klas, met bijvoorbeeld knutselen en lezen, maar ook het rijden, meefietsen en begeleiden bij uitstapjes wordt door veel ouders graag gedaan. Wij zijn daar erg blij mee, want deze hulp maakt dat wij dingen kunnen ondernemen met de klas! Ook zijn er veel ouders betrokken bij commissies op school, zoals de EC, de MR en de OV. Deze ouders hebben ons dit schooljaar ook weer met heel veel dingen geholpen en vele fantastische activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Ook rondom de verbouwing zien we de hulp terug van ouders. Na een oproep om te komen helpen schilderen zijn er meteen verscheidene ouders die zich aanmelden en met kwast en verf aan de slag gaan. Superfijn! We willen jullie als ouders graag uitnodigen op vrijdagavond 7 september vanaf …

Meer lezen.

Aantal belangrijke data voor het begin van het schooljaar

vrijdag 7 september: Openingsfeestje / Bedankmoment voor de ouders maandag 10 september: Informatieavond groep 8 dinsdag 11 september: Informatieavond groep 2 t/m 7 (informatie volgt per brief) vrijdag 21 september: Kinderkermis vrijdag 28 september: Reservedatum Kinderkermis (hopelijk niet nodig en 21 sept prachtig weer) Studiedagen in het komend schooljaar. Alle leerlingen vrij op deze dagen. dinsdag 25 september: Medewerkersdag Leerplein055 (Daarmee vervalt de eerder gecommuniceerde en geplande studiedag op donderdag 27 september) dinsdag 20 november: Studiedag team donderdag 23 mei: Studiedag team    

Meer lezen.

Nieuws van de Medezeggenschapsraad

Altijd al mee willen denken over het beleid van de school? Dit is jouw kans! We zijn op zoek naar een  enthousiaste ouder die mee wil praten over het reilen en zeilen binnen onze school. In de MR praten we over allerlei onderwerpen die voor onze kinderen, de leerkrachten en de school belangrijk zijn. We praten mee over onderwerpen als het schoolplan, de ouderbijdrage, klassenindelingen maar ook over langere termijn onderwerpen als gevolgen van nieuwe wetgeving, daling van het aantal kinderen in Apeldoorn enzovoorts. Niet dingen die altijd direct in de klas of op het schoolplein merkbaar zijn maar wel dingen waarbij we vanuit het gezichtspunt van de ouders en kinderen een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Vergaderingen vinden ongeveer 1x per maand op een doordeweekse avond op school plaats (vaak op de maandag van 20:00 tot uiterlijk 22:00). Als je een keer wilt komen kijken dan kan dat, dan horen we het …

Meer lezen.

Even voorstellen.... Onze nieuwe collega's... Savannah Gunther

Mijn naam is Savannah Gunther en ik ben 23 jaar. Dit jaar is mijn eerste jaar als leerkracht na het behalen van mijn pabo-diploma. Ik ben dit jaar leerkracht in groep 5/6 en dit doe ik samen met mijn enthousiaste duo-collega Tom van den Bosch. Verder ben ik op vrijdag de leerkracht van groep 3, waar de overige dagen mijn duo-collega Monique Zuideveld voor de groep staat. Ik vind het spannend, maar vooral heel leuk om dit jaar onderdeel uit te maken van basisschool de Eendracht. Ik ga vol enthousiasme het schooljaar in en ik hoop de kinderen veel te kunnen leren. Op naar een leerzaam en plezierig schooljaar!  

Meer lezen.

Even voorstellen.... Onze nieuwe collega's... Letty van den Belt

Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen van De Eendracht, Hierbij stel ik me graag aan jullie voor. Mijn naam is  Letty van den Belt, ik ben 52 jaar en moeder van een 14 jarige dochter.  Vanaf dit schooljaar mag ik  intern begeleider op De Eendracht zijn. Tot vorig schooljaar was ik naast intern begeleider ook groepsleerkracht op een basisschool. In 1991 ben ik begonnen op een openbare Daltonschool in Putten. Hier heb ik elf jaar gewerkt. Daarna ben ik op een asielzoekersschool gaan werken en werd ik hier ook de intern begeleider van. Wat een bijzondere periode in het onderwijs was dit! Daarna heb ik nog op verschillende scholen les gegeven en de  functie van intern begeleider ingevuld. Nu bij De Eendracht mag ik me volledig richten op de functie van intern begeleider. Leerplein 055, gemeente Apeldoorn en het SWV  zijn nieuw voor mij en  het zal even wennen zijn, voordat …

Meer lezen.

Even voorstellen.... Onze nieuwe collega's.... Tom van den Bosch

Vanaf dit nieuwe schooljaar ga ik aan de slag op de Eendracht als nieuwe leerkracht voor de kinderen van groep 5/6. Mijn naam is Tom van den Bosch. Ik werk al sinds 2001 bij Leerplein055. Eerst op De Heuvellaanschool, vervolgens op De Vliegenier, daarna op de Sterrenschool De Bongerd en vanaf dit schooljaar in het team van De Eendracht. Voor de vakantie heb ik al even kennis kunnen maken met de kinderen en dat smaakte meteen naar meer. Al schilderend en verhuizend hebben juf Savannah Günther (mijn vrolijke duo-juf!) en ik in de afgelopen week het schoolteam nog wat beter leren kennen en ik kijk er naar uit samen met hen en de kinderen aan de slag te gaan. Ik werk op donderdag en de vrijdag. Juf Savannah werkt op de maandag, dinsdag en de woensdag. Oorspronkelijk kom ik uit Amsterdam. Direct na mijn studie ben ik begonnen als leerkracht …

Meer lezen.

Kinderkermis: The United Games!

Het is al bijna weer zover!! Het grootste evenement waar we de hele zomervakantie al naar uit kijken!!! Op vrijdag 21 september 2018 is de kinderkermis weer op het schoolplein ! (reservedatum is vrijdag 28 september) Het thema voor dit schooljaar is sport, de naam voor deze kinderkermis is daarom ‘United Games’. Alles zal in teken staan van sport en spel. Natuurlijk gaan we er van uit dat iedereen in zijn sportkleding naar de kinderkermis komt! Er zullen weer mooie dingen gemaakt worden door de kinderen die te koop zijn in de kraampjes. Natuurlijk zijn verschillende activiteiten (spelletjes) voor de kinderen in het kader van het thema sport, maar ook pony rijden, schminken en lootjes trekken. De kinderen kunnen een stempelkaart kopen, bij deelname aan diverse activiteiten krijgen ze een stempel op de stempelkaart. Als de kaart vol is, mogen ze een mooi prijsje uitzoeken ! Natuurlijk mogen ze daarna …

Meer lezen.

Vacature Oudervereniging

Gezocht: Enthousiaste ouders en/of verzorgers! Jij bent ongetwijfeld betrokken bij de school van je kind(eren). Vind je die betrokkenheid belangrijk en zou je zelfs nog wel wat meer in en om school willen doen, kom dan ons team versterken! De oudervereniging speelt – op vrijwillige basis-  een rol bij het organiseren en faciliteren van activiteiten voor school, voor alle leerlingen. Het innen en beheren van de ouderbijdrage. Verantwoording aan de ouders afleggen over de begroting van de evenementen in een openbare jaarvergadering Het adviseren van de medezeggenschapsraad (MR) over de stand, de bestemming en de hoogte van de ouderbijdrage. Het ondersteunen van activiteiten van school en bij het organiseren van evenementen buiten schooltijd door de evenementencommissie (EC). Wegens het vertrek van onze penningmeester Linda, zijn wij per september 2018 op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de functie van penningmeester of voorzitter. Daarnaast zijn ouders en/of verzorgers voor in het …

Meer lezen.

Nieuws uit de onderbouw

Lezen Al een aantal jaren is het mogelijk om op school een leuk voorleesboek te lenen. We zijn op zoek naar ouders die hier bij willen helpen. Dit houdt in dat je voor schooltijd de kar met boeken in het halletje neer zet en op een lijstje bijhoudt welk boek er uitgeleend wordt. Schilderen Wat ziet het er op school mooi uit. De vloeren en plafonds zijn helemaal vernieuwd en de muren in de klassen zijn in de vakantie door de leerkrachten en ouders geschilderd. Er zijn echter nog een paar klusjes blijven liggen. In de klas moet er nog een rails bij het bord geschilderd worden en 2 kasten moeten nog een nieuwe look krijgen. Op school is er verf er zijn er kwasten aanwezig. Wie komt ons helpen? Magazijn Ook in het kleutermagazijn ligt een nieuwe vloer en nu kunnen we deze weer gaan inpakken. We zijn op  …

Meer lezen.

Zeilclinic op 1 en 2 september

Door een unieke samenwerking van verschillende partijen hebben de leerlingen van De Eendracht een prachtige kans om gratis kennis te maken met de zeilsport. In het weekend van 1 en 2 september kunnen de leerlingen van De Eendracht deelnemen aan een zeil-clinic van de Jeugdzeilschool op het Apeldoornskanaal bij de Stadskade. De Jeugdzeilschool Centrum Apeldoorn maakt de jeugd van 7 tot 14 jaar op deze manier enthousiast voor de zeilsport. De gemeente Apeldoorn stelt subsidie beschikbaar en er worden bootjes beschikbaar gesteld door Het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Bij voldoende animo in 2018, wordt er in 2019 gestart met eigen bootjes. Door inzet van vrijwilligers en subsidie zal het deelnemen in 2018 gratis zijn. Er wordt gevaren met een éénpersoons optimist bootje en een 2 persoons zeilbootje. Veiligheid staat voorop. Het is daarom uiteraard verplicht om alle aanwijzingen van de instructeurs op te volgen, zoals bijvoorbeeld het dragen van een …

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055