Bevrijdingswandeling groep 8

dinsdag 16 april 2024

Op dinsdag 16 april heeft groep 8 de bevrijdingswandeling gelopen.
We zouden op de fiets gaan, maar gelukkig stonden er ’s ochtends na een noodoproep veel ouders paraat om ons naar de locatie aan de Deventerstraat te brengen.
We werden in 2 groepen verdeeld en meegenomen door 2 gidsen van het Apeldoorns Gidsen Collectief. Samen met deze gidsen hebben we de route gelopen die Albert van der Scheur en Gijs Numan met gevaar voor eigen leven in de nacht van 16 op 17 april hebben gelopen om de Canadezen te waarschuwen. Een mooie wandeling over de bevrijding van onze eigen stad!

In de middag van 16 april naderden ook vanuit het zuiden geallieerde troepen Apeldoorn. Ze rukten op van Dieren langs het Apeldoorns Kanaal in de richting van Eerbeek. Door het mislukken van de aanvallen op de Broeksbrug en de Deventerbrug hadden de Canadezen de indruk dat Apeldoorn hardnekkig zou worden verdedigd. Het aanvalsplan werd daarom veranderd: na een zware artillerie beschieting zou Apeldoorn in het noorden en het zuiden worden aangevallen. Het artilleriebombardement zou vanzelfsprekend grote schade aan de stad en veel doden en gewonden onder de burgerij van Apeldoorn hebben veroorzaakt. Maar wat de Canadezen niet wisten was dat de Duitsers inmiddels voor het grootste deel weg waren: in Apeldoorn was slechts een kleine achterhoede achtergebleven.

In de nacht van 16 op 17 april wist het Apeldoornse verzet enkele Duitse soldaten, die de Deventerbrug moesten opblazen bij een Canadese aanval, ervan te overtuigen dat zij zich beter konden overgeven. Twee verzetslieden (Albert van der Scheur en Gijs Numan) staken in die nacht het Apeldoorns Kanaal over om de Canadezen te vertellen dat de Duitsers weg waren en de beschieting van Apeldoorn niet meer nodig was. Voordat het licht werd slopen Canadese soldaten over de bruggen naar de westkant van het kanaal. Zodra ze aan de overkant waren, schoot het verzet drie lichtkogels af. Op dat teken werden de motoren van de Canadese tanks, jeeps en vrachtauto’s gestart en daverden de Canadezen Apeldoorn binnen. Hier en daar boden Duitse sluipschutters nog weerstand, maar daar maakten de Canadese soldaten korte metten mee

Het was dinsdag 17 april 1945, de bevrijding van Apeldoorn. De vlaggen gingen uit. In de stad Apeldoorn was er bijna geen doorkomen aan: de straten waren verstopt door de uitgelaten bevolking en de doortrekkende troepen. De Canadezen bouwden in allerijl een Baileybrug over het kanaal om de beschadigde Deventerbrug te versterken. Zo duurde het tot in de middag voordat de Canadezen uit de stad via de Amersfoortseweg de opmars konden voortzetten. 

Delen via