nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 3 april 2018

Afbeeldingsresultaat voor klein lente gedichten

Lente

Het wordt weer beter weer en dat is fijn! We kunnen weer lekker buitenspelen. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt in alle klassen, maar is er ook tijd voor leuke dingen. Het voorbereiden van de viering, maar ook de voorbereidingen voor de Koningsspelen komen er aan.

Meer lezen.

Even voorstellen

Mijn naam is Mathieu Bootsveld en ik woon samen met mijn vrouw en onze vier kinderen in Zwolle. Vanaf de meivakantie kom ik als interim-directeur werken op de Eendracht. In ieder geval tot de zomervakantie werk ik twee dagen per week op jullie school. Op dit moment werk ik nog als interim directeur op de Heuvellaanschool. Dit is de school waar juf Ellen na de meivakantie gaat starten. Wij hebben elkaar inmiddels gesproken en zullen zorg dragen voor een goede overdracht zodat ik direct na de meivakantie kan starten met hetgeen dat nodig is voor de school. Middels de nieuwsbrief kunt u per week lezen wanneer ik aanwezig ben. Mochten er zaken zijn die u met mij wilt bespreken dan kunt u mij zelf aanspreken of een mail sturen naar mbootsveld@leerplein055.nl. In mijn vrije tijd tennis ik graag. Daarnaast vind ik het heerlijk om te lezen en tijd door te …

Meer lezen.

Open dag op woensdag 11 april alleen voor nieuwe ouders

Op woensdag 11 april openen alle basisscholen van 9.00 tot 12 uur hun deuren. Zo ook OBS De Eendracht. Op deze dag staat de koffie en thee voor nieuwe ouders klaar. We hebben er dit keer voor gekozen om op deze open dag De Eendracht te laten zien aan alleen nieuwe ouders. De leerlingen van de leerlingenraad leiden de nieuwe ouders rond. We hebben met elkaar afgesproken dat u bij de volgende open dag aan het begin van het nieuwe schooljaar weer van harte welkom bent om ook als ouders van De Eendracht een kijkje nemen in de klassen.

Meer lezen.

Bingo

Vrijdag 13 april vindt weer een gezellige bingo plaats, georganiseerd door de Evenementencommissie.  De bingo start om 18.30 uur en er zijn weer erg leuke prijzen te winnen ! De bingo kaarten kosten € 0,50 per ronde en € 1,50 voor de superronde. Tegen betaling is er koffie en thee met baksels die leerlingen en-of ouders/verzorgers kunnen bakken verkrijgbaar. De baklijsten hiervoor zullen een week voor de bingo bij de lokalen hangen. De ranja is gratis. Wij hebben er weer veel zin, u komt toch ook? 

Meer lezen.

Viering op vrijdag 20 april

Op vrijdag 20 april vindt de 2e viering van dit schooljaar plaats voor groep 1 t/m 7. U bent van harte welkom om te kijken naar de optredens van de verschillende groepen. Groep 0,1 en 2: 9.30u - 10.30u Groep 3, 4 en groep 3 van groep 3/5: 10.45u- 11.45u (De kinderen van groep 5 kijken mee) Groep 5, groep 5 van 3/5, groep 6 en 7: 13.00u - 14.30u U komt toch ook kijken?

Meer lezen.

Facebook

Facebook scherpt zijn algoritme aan, waardoor u, uw vrienden, familie en kennissen vaker tegenkomt in de tijdlijn. Hartstikke leuk natuurlijk, maar dat betekent ook dat u minder ziet van de berichten van onze school. Gelukkig kun u aangeven wat uw voorkeuren zijn voor het nieuwsoverzicht van Facebook. Op uw desktop: Ga naar uw tijdlijn en klik op de drie bolletjes naast ‘nieuwsoverzicht’ (links van je tijdlijn). Kies ‘voorkeuren bewerken’, klik op 'Geef aan van wie u het eerst berichten wilt zien' en kies daar voor www.facebook.com/OBSdeEendracht Op uw telefoon of tablet: Klik op het hamburgermenu, scrol naar ‘Help en instellingen’ (helemaal naar beneden), kies ‘Voorkeuren voor nieuwsoverzicht’, daar kunt u vervolgens klikken op ‘Geef aan van wie je het eerst berichten wilt zien’ en kiezen voor www.facebook.com/OBSdeEendracht

Meer lezen.

De Leerlingenraad

Wij zijn van de leerlingenraad bij elkaar gekomen om samen te vergaderen. We hebben het volgende besproken: - of het speelgoed bevalt..... We zijn er erg blij mee. Alleen zijn de springtouwen niet goed. Ze zijn niet sterk genoeg om te draaien. Ze knappen snel. Van deze moeten er nieuwe gehaald worden. - school/ hal veranderen Er komen binnenkort nieuwe computers. Dit zijn Chromebooks. Dit zorgt er voor dat we meer ruimte in de hal krijgen. We hebben hiervoor ideeën bedacht en over gehad wat we leuk vinden en wat ze op school willen. Hoe het precies gaat worden is nog niet bekend. - De WC's Op school vinden we allemaal dat de wc's stinken en vies zijn. We gaan kijken wat er van oplossingen zijn. In de verschillende groepen ligt nu een Schrift. Daarin zetten we onze naam in als we zijn geweest. Mocht de wc's vies en er …

Meer lezen.

Nieuws van de MR

Als MR zijn we op dit moment druk bezig met de procedure rond de aanstelling van een nieuwe directeur. Verder zijn we op zoek naar een nieuw MR lid. Vind je het leuk om meer te weten over het beleid binnen de school en denk je daar graag over mee? Je bent altijd welkom om een keer mee te kijken tijdens een MR vergadering. Informeer bij de MR leden en/of de leerkracht van de groep.

Meer lezen.

Nieuws uit de onderbouw

Voorlezen Iedereen weet hoe belangrijk het voorlezen is bij kinderen. Ook op school doen we dat heel veel. Gelukkig krijgen we ook vaak hulp van anderen hierin. Op vrijdag 16 maart zijn alle kinderen van groep 1 en 2 voorgelezen door Margriet. En wat was dat leuk. Vooral het verhaal over de Vliegensvlugge Vlieg was top. Ook zijn de kinderen van groep 0 en 1 voorgelezen door Chantel. Dit gebeurde 4 keer in kleine groepjes. Nu is het de beurt aan groep 2. Workshop muziek en foto Op maandag 19 maart hebben de kinderen een leuke workshop muziek gehad. Eerst kregen we een filmpje te zien over Herman die overal heen vloog. Daarna mochten we met de instrumenten verschillende geluiden maken die bij het verhaaltje hoorde. Op woensdag 21 maart hebben we nog een workshop gehad. Dit keer ging het om foto's maken. De kinderen mochten meteen zelf praktisch aan …

Meer lezen.

Nieuws uit groep 4

Groep 4 werkt nu al een hele tijd met een weektaak. Het gaat steeds beter! Maar ook mag er af en toe zelf nagekeken worden. Wennen, hoor. Maar wel leuk! Ook hebben we meegeholpen om, samen met groep 8, onze buurt schoon te maken. Daar gaan we op 5 april nog mee door. Dan hebben we 's morgens een gastles en gaan we op zoek naar "natuurlijk afval". Hierover krijgt u binnenkort meer informatie.

Meer lezen.

Nieuws van groep 7

Groep 7 heeft deze maand veel leuke activiteiten op het programma staan. Op dinsdag 22 maart gingen wij samen met een vader en twee opa’s naar het “ROC Aventus” in het kader van de week van de techniek. Wat is die school groot en wat is daar al veel te zien. Eenmaal in de grote aula kregen de kinderen via een filmpje te zien hoe de wereld er zou uitzien zonder techniek. Dat maakte veel indruk. Vervolgens kregen alle kinderen een eigen gereedschapskoffer en gingen we naar een ruimte waar leerlingen van “Het Sprengeloo” onze kinderen hielpen met het maken van een ventilator. Daarna een quiz in de centrale ruimte, waarbij Jamy een t-shirt won. Ten slotte deden studenten van de “Universiteit van Twente” een aantal proefjes voor. Wat goed om op deze manier in aanraking te komen met techniek, de kinderen vonden het een erg interessante middag! Daarnaast zijn …

Meer lezen.

Nieuws van groep 8

De kinderen van groep 8 zijn inmiddels allemaal aangemeld voor het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn de juffen met de warme overdracht gestart en bekijken de plaatsingscommissies waar de leerlingen geplaatst worden. In de klas bereiden we ons inmiddels voor op de Eindtoets die plaatsvindt in april. Ondertussen hebben de kinderen van groep 8 ook gehoord welke musical we gaan spelen dit jaar. We zijn inmiddels al druk aan het zingen en na de Pasen gaan we het verhaal doorlezen. We hebben er zin in. De meisjes van groep 7 en 8 hebben woensdagmiddag 28 maart meegedaan aan het voetbaltoernooi. De meiden hebben in de regen en de kou hard gestreden. Helaas zijn de wedstrijden niet gewonnen, maar hebben de meiden top gespeeld en goed hun best gedaan. Superleuk dat er ook veel jongens van groep 8 waren om de meiden aan te moedigen. Op woensdag 4 april is het de …

Meer lezen.

Afbeeldingsresultaat voor koen verheijden gelderse nieuwsfoto

Gelderse Nieuwsfoto, de kinderjury

We waren uitgenodigd om leerlingen af te vaardigen voor de kinderjury van de Gelderse Nieuwsfoto. De leerlingen die zich daar voor op wilden geven moesten een motivatie schrijven. De leerkrachten hebben daar 2 leerlingen van groep 7 en 2 leerlingen van groep 8 voor uit gekozen. Op donderdag 15 maart zijn Amy, Kaj, Jade en Lisa samen met 8 andere kinderen van 2 andere scholen naar Coda geweest voor de Gelderse Nieuwsfoto. Eerst moesten we uit 30 foto’s de mooiste foto uitzoeken. Zo hebben we eerst de niet zulke mooie foto’s uitgezocht en daarna juist de foto’s die wij wel mooi vonden. Uiteindelijk bleven er nog 2 foto’s over; eèn van Koen Verheijden, van de schaatsende kinderen op het ijs en eèn van Eveline van Elk. Na lang praten vonden de meeste kinderen de foto van Koen Verheijden het mooist. We hebben daar lekker geluncht en daarna zijn we in …

Meer lezen.

Cultuurmenu

De kinderen van de groepen 0/1, 1, 2, 3, 4 en 3/5 hebben kortgeleden twee leuke workshops gedaan. Eén workshop ging over filmmuziek. De kinderen mochten o.a. zelf muziek verzinnen en maken bij een filmpje. De andere workshop ging over fotografie. D.m.v. een i-Pad maakten de kinderen op verschillende manieren foto's van elkaar. De leerlingen van groep 8 hebben een les gehad over game-design. Na instructie hebben de leerlingen in 2-tallen een level in een game ontworpen met behulp van een i-Pad. De resultaten waren heel goed. Leerzame lessen, maar ook  veel plezier voor deze leerlingen!

Meer lezen.

Lerarentekort is nu

Ook onze school kampt geregeld met een invallerstekort. We willen u laten weten dat we eerst alle andere mogelijkheden proberen te benutten, voor we een groep thuis laten. Juf Sietske biedt bijvoorbeeld ondersteuning aan verschillende kinderen van maandag t/m woensdag. Soms kan zij wel een groep overnemen als een leerkracht ziek is. Maar we kunnen de ondersteuning ook niet steeds laten vervallen, omdat de betreffende leerlingen er recht op hebben. Laatst was juf Ingrid van groep 1 ziek. Toen hebben we op maandag de groepen 0/1 weer samengevoegd en ouders gevraagd hun kinderen thuis te houden als dat kon. Op die manier hadden we toch een kleine groep. Op de dinsdagmorgen kwam juf Seline vervangen en op de dinsdagmiddag juf Francina. Zij hebben thuis iets geregeld om te kunnen overwerken. Wij zijn erg blij met uw begrip en medewerking op deze momenten. We roeien samen met de riemen die we …

Meer lezen.

Je Engels bijspijkeren in de zomervakantie?

Ook deze zomer organiseren wij weer een English Summer School in Apeldoorn. In een week tijd kunnen leerlingen van 7 tot en met 18 jaar een "boost" geven aan hun Engelse taalvaardigheid door middel van een gevarieerd les/activiteitenprogramma. Een digitale flyer kunt u downloaden.  http://englishacademy.info/young-learners-summer-school-programme-2018/ Indien u vragen heeft, ben ik uiteraard altijd bereid deze te beantwoorden. Met vriendelijke groet, Angela Koopal - van der Heijden Summer School Coördinator M: summer@englishacademy.info T: 0165-235233

Meer lezen.

Schoolregels op OBS De Eendracht

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er een schoolregels centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand april staat de regel: "We houden de school netjes" centraal.

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055