nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 31 januari 2018

Schoolregels

        Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er een schoolregels centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand februari staat de regel: We lopen rustig door de school centraal.

Meer lezen.

Van de Medezeggenschapsraad

Het schooljaar is inmiddels alweer even onderweg en zo ook de MR. De MR heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten gehad waarin een aantal belangrijke zaken zijn besproken zoals bijvoorbeeld het Schoolplan en de begrotingen van MR en School. Buiten deze onderwerpen was met name het feit dat we te maken hebben gekregen met de invoering van een nieuw huishoudelijk regelement belangrijk. Dit regelement is in overleg met de GMR en het bestuur van Leerplein opgesteld voor alle Medezeggenschapsraden van Leerplein055. Dit nieuwe regelement is (na akkoord) bindend voor alle Medezeggenschapsraden van alle scholen en schrijft ook onze MR een aantal zaken voor. Een direct (belangrijk) gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat er is besloten dat de MR-bezetting teruggaat naar 3 om 3 (3 ouders en 3 leerkrachten). Ondanks dat we dit schooljaar, zoals eerder gepubliceerd, weliswaar voortvarend zijn begonnen (met nieuwe leerkrachten en met nieuwe ouders in de MR), betekent dit …

Meer lezen.

Disco op 9 februari

Op vrijdagavond 9 februari is het swingen geblazen op school. De schooldisco voor leerlingen van onze school. Het is niet de bedoeling dat er leerlingen van buiten de school mee komen. Het thema is carnaval. De kinderen mogen als ze dat leuk vinden verkleed komen. De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen komen dansen om 18.30u - 19.30u De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen komen dansen om 20.00u - 21.30u De entree is €1,00. Daarbij krijgen de kids wat lekkers en wat drinken Hebben de kinderen daarnaast nog dorst of willen ze nog wat lekkers dan kunnen ze dat kopen voor €0,50 of €0,10 We hebben er zin in! De EC en de leerkrachten trekken de dansschoenen vast aan!

Meer lezen.

Het eerste rapport en de rapportgesprekken

De leerkrachten zijn druk bezig met het maken van de rapporten. Op vrijdag 16 februari, einde van de dag gaat het rapport open in het Ouderportaal. U kunt dan het rapport van uw kind(eren) vast bekijken. In de week van 19 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Aanstaande week krijgt uw kind een brief daarover mee. We willen u vragen deze uiterlijk donderdagochtend 15  februari weer in te leveren. De leerkrachten kunnen dan een planning maken en rekening houden met broertjes en zusjes. We willen u er op wijzen dat we het fijn vinden om alle ouders te spreken bij dit eerste rapportgesprek. Nadat we in oktober op school kindgesprekken hebben gevoerd en in november met u als ouder hebben gesproken is het nu de bedoeling dat de kinderen van groep 5 t/m 8 bij het rapportgesprek aanwezig zijn. Voor de kinderen van groep 4 geven we u de keus, dit mag …

Meer lezen.

Parkeren rondom de school

We willen u vragen om er goed op te letten om bij het halen en brengen van de kinderen alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken rondom de school. Vooral aan de achterkant (bij het veld) staan de laatste tijd veel auto's buiten de vakken geparkeerd. De aanwonenden buren kunnen dan hun eigen oprit niet goed verlaten. We hopen op uw begrip. Bedankt!

Meer lezen.

Oproepje voor groep 3 en 4

Voor de groepen 3 en 4 is het fijn als we wat reservekleding hebben op school als er een ongelukje gebeurt. Vooral broeken en wat ondergoed zou erg fijn zijn. Mocht u nog wat in deze leeftijdscategorie hebben liggen dan kunt u het aan juf Monique geven. Alvast hartelijk dank

Meer lezen.

Juf Anita met pensioen

Juf Anita heeft besloten per 01-03-2018 met pensioen te gaan. Zij wil geen uitgebreid afscheid. Met het team zullen we een borrel drinken op de fijne tijd die we samen gehad hebben. Natuurlijk bedanken we haar dan ook voor de inzet voor onze leerlingen en onze school. We zullen juf Anita enorm missen en verwachten dat ze zo af en toe nog wel eens langs komt.

Meer lezen.

Nieuwe juf in de school

Vanaf volgende week komt juf Henriëtte van Dijke onze school versterken. Zij zal vooral ondersteunen als onderwijsassistent in de groepen 3 en 3/5.

Meer lezen.

Splitsing groep 1

Aangezien groep 1 groeit tot boven de 30 leerlingen, mogen we per 01-03-2018 de groep splitsen en krijgen we een extra leerkracht. We zullen de maand februari gebruiken om de splitsing voor te bereiden. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u op de hoogte stellen.  

Meer lezen.

Lopathon

Wat hadden we mooi weer tijdens de lopathon van vorig schooljaar en wat hebben de kinderen van de Eendracht zich van hun goede kant laten zien. Er is ontzettend hard gerend en heel veel geld opgehaald. Met het ingezamelde geld kunnen we veel goede doelen steunen. Dit keer is gekozen voor 2 doelen. Het eerste doel is de Speelgoedbank Apeldoorn “de Schatkist”. Zij hebben een mooie cheque gekregen van €650,- waarmee ze weer heel veel mooi speelgoed kunnen gaan kopen en hier veel kinderen blij mee kunnen maken. Bij de Speelgoedbank kunnen ouders samen met hun kinderen speelgoed lenen waar ze een bepaalde periode thuis lekker mee kunnen spelen. Dit is speciaal voor kinderen die thuis niet zo veel speelgoed hebben. Mochten jullie zelf thuis nog goed speelgoed hebben dat heel en compleet is, kun je dit ook bij de speelgoedbank inleveren. Een tweede goede doel waar we zo hard …

Meer lezen.

Nieuws uit de onderbouw

Voorleesdagen Op woensdag 24 januari is juf Ellen Mulder bij de groepen 1 en 2 langs geweest om het boek "Sttt de tijger slaapt" voor te lezen. Hiermee zijn we de voorleesdagen begonnen. Op vrijdag 2 februari zullen we de voorleesdagen afsluiten in de klas. Margriet Obers zal in de groepen een boek komen voorlezen. Stagiaires Vanaf 5 februari zullen er in de groepen 1 en 2 stagiaires meelopen van de opleiding Dienstverlening. In groep 1 op de donderdag en vrijdag en in groep 2 op maandag en woensdag. Bibliotheek Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een bezoek gaan brengen aan de bibliotheek. Op woensdag 7 februari gaat groep 1 om 9 uur en groep 2 gaat om half 11. De kinderen mogen er boeken uitzoeken en er wordt natuurlijk voorgelezen. Bij elke klas hangt een lijst voor ouders die willen/kunnen rijden. Disco Op vrijdag 9 februari is …

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055