nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 5 maart 2017

Nieuwe Engelse methode: Take it Easy

  Na heel wat jaren te hebben gewerkt onze oude Engelse methode waren we toe aan vernieuwing. We hebben verschillende methodes getest en hebben gekozen voor Take It Easy. Een Engelse methode in een modern jasje. Het digibord wordt volop gebruikt in alle klassen. De groepen 1 t/m 8 krijgen les uit deze methode. Wij zijn er erg blij mee en hopen onze Engelse lessen zo weer een frisse boost te geven!  

Meer lezen.

Om alvast te noteren

woensdag 5 april: Open dag op alle basisscholen in Apeldoorn. Ook bij ons op school. 9.00u - 12.00u donderdag 6 april: Schoolfotograaf in de school vrijdag 7 april: Kinderkermis nieuwe stijl ('s avonds en bij goed weer op het schoolplein) Meer informatie volgt in het Infomaandje van april.  

Meer lezen.

Week van het geld

In de week van 27 - 31 maart is de Week van Geld. In groep 7, 7/8 en 8 wordt er deze week aandacht besteed aan omgaan met geld. Er wordt gewerkt uit een speciale Donald Duck, wat over dit thema gaat. Ook gaan de leerlingen van deze groepen naar een interactieve voorstelling over het thema geld. Hierover ontvangt u per mail nog meer informatie.

Meer lezen.

Leerlingenraad op OBS De Eendracht

We starten met een leerlingenraad op De Eendracht. We willen graag dat de leerlingen actief betrokken zijn bij de school. Zo kunnen we horen wat er onder de leerlingen leeft en kunnen de leerlingen leren hoe het er aan toe gaat in de school. Tevens leren de kinderen over democratie. Aankomende week (week van 6 mrt) worden de leerlingen van groep 4 t/m 8 geïnformeerd over de Leerlingenraad. Daarna kunnen de leerlingen zich aanmelden. In de klas wordt er aandacht besteed aan democatie, wat ook mooi aansluit bij de landelijke verkiezingen. De leerlingen die zich aanmelden presteren zich in hun eigen klas en op vrijdag 24 maart vinden de verkiezingen plaats. Daarna kunnen de leerlingen in de eerste week van april met juf Ellen vergaderen. Juf Ellen zal de vergaderingen en de leerlingen begeleiden. Dit schooljaar starten we met uit groep 4 t/m 8 1 leerling, dit wordt in het …

Meer lezen.

Nieuws van de BSO

Hallo allemaal, Hier een berichtje van de BSO. Na de krokus vakantie gaat er voor de BSO's van Leerplein055 een heuse Bakwedstrijd "Heel Leerplein Bakt" van start. Er hebben zich 8 kinderen aangemeld die op donderdag bij ons op de BSO zijn. Samen met Patricia en Petra hebben we op 23 februari proefbaksels gemaakt en geproefd. Op woensdag 15 maart gaan we de wedstrijdbaksels maken en dat word een berengezicht cake met er omheen ijsberenpoot cupcakes. De moeder van Arianne uit gr 2 zal in de jury zitten, zij heeft een eigen taarten webshop en Carina Lieftink van Leerplein055 is het 2e jurylid. De wedstrijd word op 16 maart gehouden op obs De Mheen. We hopen op een gezellige middag met eventueel een prijsje. Natuurlijk houden we u op de hoogte. Groetjes Patricia, Petra en onze bakkertjes

Meer lezen.

Nieuws uit groep 4

Tijdens de rapportbesprekingen heb ik een aantal ouders een site laten zien waarop het lezen geoefend kan worden. Dit is AVILEZEN.NL. Het is wel belangrijk dat er iemand naast zit, om te horen of de woorden goed worden uitgesproken. Snelheid is belangrijk, maar het goed uitspreken net zo. Komende maand gaan we met reken ook de tafel van 4 oefenen. De klokken worden verder geoefend, nu ook met de digitale tijd. En natuurlijk ook erbij en eraf sommen tot 100.

Meer lezen.

Oudervereniging

Denkt u aan het betalen van de 2e termijn van de ouderbijdrage? We willen graag alle bijdragen ontvangen zodat we binnenkort de schoolreisjes kunnen reserveren. Gegevens over het rekeningnummer en de bedragen heeft u al ontvangen en vindt u via de Schoolwiki op de website bij Ouderbijdrage 2016-2017

Meer lezen.

Brandoefeningen

Koelbloedig zijn de kinderen van De Eendracht! Ze deinzen nergens voor terug! Als het brandalarm gaat en er is (zogenaamd) brand bij de voordeur, gaan ze gewoon allemaal via de ramen de school uit en verzamelen keurig op de afgesproken plek op het plein. We hopen dat het nooit nodig is, maar we weten dat de kinderen en het personeel snel weten wat ze moeten doen, zonder in paniek te raken.  

Meer lezen.

Tevredenheidpeiling 2016

In november 2016 is de tevredenheidpeiling uitgezet bij leerlingen (groepen 6 en 7), ouders en personeel. Leerlingen geven de school een 8,6, ouders een 7,7 en personeel een 8,7. Wij zijn blij met de resultaten: er zijn weinig zorgen en veel complimenten binnen gekomen. Hartelijk dank daarvoor! We hebben samen een fijne school! Ongeveer 60% van de ouders heeft gereageerd, dat maakt dat de uitslag valide is. Van de leerlingen en het personeel heeft 100% de enquête ingevuld. Bijgesloten vindt u een kale analyse van de resultaten. Deze wordt ook besproken met de MR. Later volgt er een actielijst op de opvallendste aandachtspunten. Er kwamen vrij veel vragen over een continurooster binnen. Wij begrijpen dat ouders dat fijn zouden vinden. Toch zouden we dit niet willen invoeren, omdat het de werkdruk van het personeel enorm zou verhogen, leerkrachten hebben dan zelf geen pauze meer, omdat ze voortdurend in functie zijn. Aangezien …

Meer lezen.

Personele zaken

Er is krapte op de invallijst. De griep houdt maar aan en bijna alle invallers zijn voortdurend ingezet. Er zijn scholen die al klassen naar huis moesten sturen, omdat er geen oplossing voorhanden was. Tot nu toe hebben wij het steeds weten op te lossen, maar het kan een keer gebeuren dat er eenvoudigweg geen oplossing meer is. We hopen geen groepen naar huis te hoeven sturen, maar we kunnen geen garanties afgeven. Na de Krokusvakantie ziet u juf Monique in groep 5, op vrijdag blijft meester Herman lesgeven aan die groep. Juf Anita en juf Ineke runnen samen weer groep 3. Juf Thea ondersteunt bij de groepen 1 en 2 op maandag t/m woensdag. Als meester René nog niet beter is, mogen we meester Jan inzetten (dan zijn de wisselingen voorlopig voorbij).

Meer lezen.

Kleuternieuws

Kikkerdiscofeest Op donderdagmiddag 23 februari hebben de kleuters met een spetterende disco het project van "kikker in de kou" afgesloten. In de speelzaal hebben ze liedjes gezongen, kikkersprongen laten zien, gedanst met kikker en heerlijk iets lekkers gegeten en gedronken. We hebben genoten van dit leuke project waarin we veel geleerd hebben en heel veel hebben geknutseld. Juf Ayaan Na de krokusvakantie zal juf Ayaan ook op de woensdag stage lopen in groep 0/1. We zijn hier erg blij mee. Juf Ayaan is een grote hulp in de groep. Thema Voorjaar/Lente Na de krokusvakantie zullen we beginnen met het volgende thema. Dit zal het thema "voorjaar/lente" zijn. Hier zullen we een paar weken aan gaan werken en we zullen de lokalen langzaam voorbereiden op het komende voorjaar. Kinderkermis In week 12 (20 maart) zullen we beginnen met het thema "circus". Hier zullen we tot de kinderkermis aan gaan werken. Voor …

Meer lezen.

Schoolregels op De Eendracht

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er 1 schoolregel centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand maart staat de regel We houden de school netjes centraal.

Meer lezen.

twitter-facebook-icons

OBS De Eendracht op Twitter en Facebook

De Eendracht is ook te volgen op Twitter en Facebook. www.twitter.com / www.facebook.com Zoeknaam Twitter: OBSdeEendracht Facebook: http://www.facebook.com/OBSdeEendracht Volgt u ons ook?

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055