nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 1 februari 2017

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Nationale Voorleesdagen

Op woensdag 25 januari zijn de voorleesdagen van Start gegaan. Groep 1 en 2 werden op deze ochtend voorgelezen door Dhr. Otto Meulenbeek, oud-directeur van Leerplein055. Groep 3, 3/4 en 4 werden voorgelezen door de kinderen van groep 8. Een gezellige start van deze dag!  

Meer lezen.

DSC_5208mweb

Schoolregels op De Eendracht

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er 1 schoolregel centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand februari staat de regel We helpen elkaar centraal.

Meer lezen.

Eerste rapport groep 1 t/m 8 en de rapportgesprekken

De leerkrachten zijn druk bezig met het maken van de rapporten. Op vrijdag 10 februari, einde van de dag gaat het rapport open in het Ouderportaal. U kunt dan het rapport van uw kind(eren) vast bekijken. In de week van 13 - 17 februari vinden de rapportgesprekken plaats. Aanstaande dinsdag krijgt uw kind een brief daarover mee. We willen u vragen deze uiterlijk donderdagochtend 9 februari weer in te leveren. De leerkrachten kunnen dan een planning maken en rekening houden met broertjes en zusjes. We willen u er op wijzen dat we het fijn vinden om alle ouders te spreken bij dit eerste rapportgesprek. Het rapport is digitaal te bekijken via het Ouderportaal, waar u allemaal een inlogcode voor heeft gekregen. Mocht u er niet meer in kunnen komen, stuur dan een mailtje naar cbourgonje@leerplein055.nl. Graag vermelden van wie u de ouder bent, dan sturen we u een nieuw wachtwoord. Ook …

Meer lezen.

Van de Evenementencommissie

Er komt weer een leuk evenement aan, de eerste dit jaar …. Vrijdag 3 februari a.s. de Disco. Jullie komen toch wel allemaal? Verder mogen jullie alvast noteren in jullie agenda: Vrijdagavond 7 april 2017 de jaarlijkse Kinderkermis. In alle lokalen worden er weer leuke spelletjes gespeeld … Nadere informatie volgt nog …. Wil je als ouder wat meer informatie over het wel en wee bij de EC…Laat dit dat weten bij de leerkracht van je kind(eren) en we nemen contact met je op. Nieuwe leden zijn altijd welkom …    

Meer lezen.

Nieuws uit de onderbouw

Kikker in de kou. Als opening van het project "kikker in de kou" hebben de juffen van de onderbouw het verhaal van kikker in het speellokaal nagespeeld. Het was mooi om te zien hoe de kinderen hiervan genoten en helemaal in het verhaal opgingen. Ook de juffen hebben er erg van genoten. Ik teken naar je toe. We hebben met de groepen 1 en 2 een ontzettend leuke workshop tekenen gehad van Susan Nieboer. De kinderen kregen per tweetal een strook papier van wel 2 meter. Elk begon aan zijn eigen kant en moest naar de ander toe tekenen. Er zijn hieruit ontzettend mooie kunstwerken ontstaan. Schoonmaken van de kleuterlokalen. Helaas hadden we niet genoeg aanmeldingen om het schoon maken door te laten gaan. Ouder die zich wel hadden opgegeven, willen we ontzettend bedanken en we hopen dat het de volgende keer wel gaat lukken. Schoolfruit. Elke groep op school …

Meer lezen.

twitter-facebook-icons

OBS De Eendracht op Twitter en Facebook

De Eendracht is ook te volgen op Twitter en Facebook. www.twitter.com / www.facebook.com Zoeknaam Twitter: OBSdeEendracht Facebook: http://www.facebook.com/OBSdeEendracht Volgt u ons ook?

Meer lezen.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055