Schoolregels op De Eendracht

donderdag 20 april 2017

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke 2 maanden staan er 2 schoolregels centraal.
In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels.

Dit zijn onze schoolregels.
– We lopen rustig door de school
– We helpen elkaar
– We houden de school netjes
– Eerst denken, dan doen

In de maand mei staat de regel Eerst denken, dan doen centraal.

Delen via