Leefstijl Thema 4

maandag 7 maart 2022

In deze periode (start na de voorjaarsvakantie tot de meivakantie) werken we aan het vierde thema van Leefstijl.
Thema 4: Ik vertrouw op mij!
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief en realistisch zelfbeeld: jezelf kennen, weten wat je kunt en wilt, maar ook wat je (nog) niet kan. Dit wordt gekoppeld aan verantwoordelijkheid nemen. Om zelfvertrouwen op te bouwen is het belangrijk dat kinderen zich geborgen weten en waardering krijgen van mensen uit hun directe omgeving. De vaardigheid Sociale Autonomie wordt in dit thema aangeboden. Kinderen weten wat ze kunnen en wat (nog) niet. Ze durven dat ook tegen elkaar uit te spreken. Ze leren op een goede manier op te komen voor zichzelf. Daarnaast leren ze dat ze blij mogen zijn met wie ze zijn. In dit thema komt ook Inlevingsvermogen aan bod, doordat ze complimenten geven aan elkaar of iets aardigs doen voor een ander.

Delen via