LeVo

Misschien dragen we het niet duidelijk genoeg uit (tevredenheidpeiling 2016), maar we hebben op onze school duidelijke afspraken over LeVo; levensbeschouwend vormingsonderwijs. Hoewel veel lessen in onze methodes impliciet onderwerpen over bijvoorbeeld geestelijke stromingen, burgerschap en sociale integratie bieden, hebben we er zelf ook expliciet aandacht voor. Dat vinden we belangrijk, juist op een openbare school waar iedereen welkom is en we niet van één waarheid uitgaan.
Elk jaar stellen we het overzicht bij en toch is het nooit helemaal compleet, want er komen ook altijd nog activiteiten tussendoor (zoals nu bijvoorbeeld de Week van het Geld  met verschillende activiteiten en voorstellingen in verschillende groepen)

Delen via