Schoolafspraken op De Eendracht

dinsdag 10 januari 2023

Op onze school hebben we zes positief geformuleerde schoolafspraken centraal staan. Iedere maand belichten we één schoolafspraak extra die we ook in de klas bespreken. Dit zijn de zes schoolafspraken:

  1. We lopen rustig door de school
  2. We helpen elkaar
  3. We houden de school netjes
  4. We voelen ons veilig in en buiten de school
  5. We gebruiken fijne woorden als we werken en spelen
  6. Eerst denken, dan doen

In de maand januari staat de regel: “We gebruiken fijne woorden als we werken én spelen” centraal.

Delen via