Inleiding

We hopen dat u allen een fijne ontspannen vakantie heeft gehad. We vinden het in ieder geval fijn weer terug te zijn en iedereen weer te zien in de groep. Inmiddels zitten de eerste twee weken erop en draaien we op volle toeren. Het belooft een fijne maand te worden waarin alle klassen starten met het uitgestelde schoolreisje van vorig jaar. Een goed begin van de groepsvorming. Wij hebben er zin in!

Schoolregels op OBS De Eendracht

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er één schoolregel centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand september staat de regel: "We lopen rustig door de school" centraal.

Belangrijke data

Maandag 13 september: Informatieboekjes groepen en informatieavond groepen 8 Dinsdag 14 september: Schoolreis 5 t/m 8 Donderdag 23 september: Schoolreis 3-4 Maandag 27 t/m vrijdag 1 oktober: Kind-ouder-leerkracht gesprekken  

Communicatie op De Eendracht

Infomaandje: Eens per maand, eerst dagen van de maand, wordt het Infomaandje verstuurd. De teamleden leveren op de website input aan. Dit is algemene schoolinformatie (OV,EC,MR,Sport,vakgebieden etc.) en klasseninformatie. In het Infomaandje moet zoveel mogelijk informatie staan om losse mails tegen te gaan, daar proberen we u goed bij op de hoogte te houden. Mail versturen via Parnassys: Via Parnassys kunnen we mail versturen naar de ouders. Dit zijn algemene mails met klasseninformatie. Dit betreft informatie over bijv. klassenuitstapjes, vragen aan ouders, informatie over je klas etc. Elke ouder ontvangt de mail van de klas, dus is dit een heel goed communicatiemiddel om elkaar op de hoogte te houden. Parro: We gebruiken de Parro-app. Op de app kunnen we leuke dingen delen van je groep of algemeen voor de school. De bedoeling is dat we tenminste eens per week een berichtje deen met foto in de app. We houden daarmee …

Meer lezen.

Informatie voor de ouders door elke groep

Gezien de huidige Coronamaatregelen hebben we besloten om de informatie die we u graag willen geven over het reilen en zeilen in de groepen digitaal te laten plaats vinden. Dit houdt in dat u op 13 september een mail krijgt van de leerkracht(en) van uw kind(eren) waarin alles wordt uitgelegd over het werken in de klas. Dit is bijvoorbeeld een informatieboekje, een PowerPoint presentatie of een brief met informatie. Mocht u daarna nog vragen hebben,  kom het gerust vragen.

Kind-ouder-leerkrachtgesprekken

Om een fijne start van het schooljaar te maken vinden we het belangrijk dat de leerkrachten samen met u en uw kind in gesprek gaan. Dit jaar kiezen we ervoor deze gesprekken in het begin van het schooljaar plaats te laten vinden. In deze gesprekken praten we samen over hoe de kinderen zich voelen op school, hoe het gaat met vriendschappen, wat hij/zij wil leren en of er nog belangrijke dingen zijn die de leerkracht zou moeten weten. Via Parro krijgt u een uitnodiging van de leerkracht. Kunt u niet in Parro? Dan graag een mailtje naar cbourgonje@leerplein055.nl.

Schoolreisjes

Gelukkig gaan alle groepen op schoolreisje! Een ontzettend leuke start van het schooljaar. Groep 1 en 2 gaan op maandag 13 september naar het Land van Jan Klaassen Groep 3 en 4 gaan op donderdag 23 september naar Dinoland Groep 5 t/m 8 gaan op dinsdag 14 september naar de Efteling U ontvangt, of heeft inmiddels, informatie ontvangen over het verloop van deze dag. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Leerlingenraad

In de maand september vinden er weer Leerlingenraad verkiezingen plaats. Vorig schooljaar zijn er weinig vergaderingen geweest door het rare schooljaar met de lockdown, het niet mogen mixen van de kinderen en de vele quarantaines. In dit nieuwe schooljaar starten we weer met frisse moed! Deze week krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 de kans zich aan te melden. Vervolgens presenteren zij zich in de klas en wordt er per klas gestemd. In het volgende Infomaandje zullen we u de nieuwe leerlingenraad presenteren. We zijn benieuwd naar hun ideeën voor de school.

Leefstijl - De groep, dat zijn wij! -

Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met de lessen van Leefstijl en lopen we de jaarlijkse 6 thema's weer een voor een langs. Ieder schooljaar weer de focus op een ander aspect binnen het thema. We starten weer met "De groep, dat zijn wij". We besteden binnen dit thema vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkelingen de creativiteit binnen de groep. In alle klassen maken de leerlingen samen met de leerkracht afspraken over gedrag. Daarnaast is er alle aandacht voor samen spelen en vriendschap. De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen vaardigheden te leren die in de samenleving onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan samen spelen, samenwerken, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen, opkomen …

Meer lezen.

Sparen voor een nieuwe garderobe met Tulpenbollenactie!

Komend najaar organiseren wij in samenwerking met ‘Mijn School in Bloei’ de kleurrijkste tulpenbollenactie van Nederland.  Ons doel is om de opbrengst van deze tulpenbollenactie in te zetten als bijdrage aan een vernieuwde garderobe in de hal van de school. Hierbij gaat 50% van de opbrengst van de tulpenbollenactie naar het gestelde doel. De actie werkt als volgt: Volgende week ontvangen de leerlingen de bestellijst waarop zij hun verkochte bloembollenpakketten kunnen noteren. De koper kan zijn bestelling met een QR-code afrekenen. De kinderen hoeven dus niet met contant geld over straat. Er zijn twee pakketten beschikbaar, namelijk: 15x Uit je bol: 15 tulpenbollen in geel, paars, rood of wit á 5 euro per zak. 50x Uit je bol: 50 tulpenbollen in verassende kleuren á 15 euro per zak. De actie loopt van 15 september tot en met 8 oktober. In de eerste helft van november ontvangen de kinderen de vrolijk verpakte …

Meer lezen.

Hulp gevraagd: Tuinoudergroep voor ons schoolplein

We zijn ontzettend blij met ons mooie groene schoolplein, maar dit plein vergt ook meer onderhoud. We zouden het erg fijn vinden als we een groepje ouders kunnen samenstellen die geregeld ons schoolplein willen snoeien en bij willen houden, zodat we kunnen blijven genieten van het mooie schoolplein. U kunt zich opgeven bij Maurits Peverelli: eendracht@leerplein055.nl Alvast hartelijk bedankt!

Oproep: Hulp gezocht voor hoofdluiscontrole

De ouders van de hoofdluisgroep kunnen versterking gebruiken. In principe vindt de hoofdluis-controle op de eerste woensdag na een vakantie plaats, met eventueel tussendoor nog hercontroles. Het is fijn als er een aantal ouders willen helpen, dan zijn alle kinderen zo gecontroleerd. Wilt u ook helpen? Neem dan contact op met Angela (moeder van Zoë (gr.3) en Jaimie (gr.8)) 06-30292544

Vacature oudervereniging

Beste ouders, Voor komend schooljaar zijn wij als oudervereniging nog op zoek naar een nieuwe penningmeester! Wie komt ons versterken! Voor meer informatie willen we je verwijzen naar: https://www.eendracht-apeldoorn.nl/oudervereniging/ https://www.eendracht-apeldoorn.nl/kopij/gezocht-invulling-vacature-oudervereniging-penningmeester/ Groetjes, Marijke Horst-Westerhof (voorzitter) Karin Doeschot (demissionair penningmeester) Marloes Krist (secretaris) Mailen kan via: ov.eendracht@gmail.com

Aanmelden TSO, TSO ouders gezocht en BSO Nieuws

Aanmelden overblijven op de Eendracht Er is een nieuwe manier van werken met betrekking tot het inschrijven van de TSO. Op www.partou.nl/tso is een vernieuwd inschrijfformulier waar de klant zichzelf kan inschrijven en meteen na het afronden van het formulier zijn of haar contract als bijlage in de bevestigingsmail ontvangt. Bevestigingsmail gaat naar: - de ingeschreven klant - afdeling klantenservice via klantenservice@partou.nl - jouw locatie, via jouw locatie email adres (komt in mail van locatie manager) TSO Ook dit najaar verzorgt Smallsteps/Partou weer het overblijven in school hiervoor hebben we nog plek voor Papa's, Mama's Opa's en Oma's die ons willen helpen om het overblijven goed te laten verlopen. Heeft u een uurtje over op maandag, dinsdag of donderdag middag en lijkt u dit wat dan kunt u zich opgeven bij: Nina Rohs telefoon  06 15 82 78 41 Locatie manager Danielle Meijer telefoon 06 21 13 22 05 assistente locatie manager …

Meer lezen.

Facebook

De Eendracht heeft een Facebookpagina! Volgt u ons ook? www.facebook.com/OBSDeEendracht

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055