Taakbeleid en specialisten op school

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, een IB’er, groepsleerkrachten en een conciërge.
Op De Eendracht zijn 3 leerkrachten als specialist aangesteld. Gemma Velders is de leesspecialist van de school, Cynthia Bourgonje is ICT specialist en bovenbouw coördinator  en Ellen Trienekens is onderbouw coördinator. Letty van den Belt is intern begeleider.
Behalve lesgevende taken hebben de groepsleerkracht nog een aantal andere taken binnen de school te vervullen.  Bij aanvang van het schooljaar wordt een evenredige verdeling van de taken over het schoolpersoneel gemaakt.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: MR leden, BHV, werkgroepen voor vieringen etc.