Taakbeleid en specialisten op school

Op onze school hebben we de volgende functies: directie, interne begeleiding van de zorg, onderwijs assistent,  groepsleerkrachten, vakdocent gymnastiek en conciërge.

Er zijn verschillende leerkrachten als specialist aangesteld. Gemma Velders is leesspecialist, Cynthia Bourgonje is ICT specialist en bovenbouw coördinator en Ellen Trienekens is onderbouw coördinator. Letty van den Belt is intern begeleider.

Lieke Rense-Vincent heeft specifieke taken binnen de school op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Desirée Bom heeft coördinerende taken op het gebied van rekenen.

Behalve lesgevende taken hebben de groepsleerkrachten nog andere taken binnen de school te vervullen.  Bij aanvang van het schooljaar verdelen we de schooltaken naar rato van het aantal werkdagen over het schoolpersoneel.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Medezeggenschapsraad, BHV, voorbereiding van verschillende vieringen of zitting in werkgroepen.