Taakbeleid en specialisten op school

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, een IB’er, groepsleerkrachten en een conciërge.
Op De Eendracht zijn verschillende leerkrachten als specialist aangesteld. Gemma Velders is de leesspecialist van de school, Cynthia Bourgonje is ICT specialist en bovenbouw coördinator  en Ellen Trienekens is onderbouw coördinator. Letty van den Belt is intern begeleider.

Vanaf het schooljaar 2019-20, zal Lieke Rense-Vincent specifieke taken binnen de school krijgen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Desirée Bom zal taken op zich nemen als reken coördinator.

Behalve lesgevende taken hebben de groepsleerkrachten nog andere taken binnen de school te vervullen.  Bij aanvang van het schooljaar verdelen we de schooltaken evenredig over het schoolpersoneel.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: MR, BHV, voorbereiding van de verschillende vieringen, zitting in werkgroepen, etc.