Tussenschoolse opvang (TSO)

Op onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dat heet tussenschoolse opvang. De kinderen nemen zelf brood, drinken en eventueel een stuk fruit mee. We vragen u gezonde voeding mee te geven voor het overblijven. Kinderen worden gestimuleerd het meegebrachte eten op eten. Als dit niet lukt, wordt er geen drama van gemaakt, overblijven moet leuk blijven! Het overgebleven eten gaat altijd mee naar huis, zodat u ziet wat uw kind heeft gegeten. Vrijwilligers zorgen ervoor dat het eten en drinken netjes gebeurt en houden in de gaten dat het spelen goed verloopt. Hetkindercentrum.nl coördineert de tussenschoolse opvang. Voor het overblijven moet worden betaald. Betalen gebeurt met een strippenkaart en automatische incasso. Zo hoeven de kinderen zelf geen geld mee te nemen.

Op school is het aanspreekpunt voor de TSO  Petra van Ravenswaay.