Tussenschoolse opvang (TSO)

De kinderen die tijdens de middagpauze niet naar huis gaan, kunnen tijdens de middagpauze op school overblijven. De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door Hetkindercentrum.nl.  Het aanspreekpunt voor Hetkindercentrum is mevr. Petra van Ravenswaay.

De kinderen nemen zelf brood, drinken en fruit mee.  Ouders worden verzocht gezonde voeding mee te geven voor het overblijven. Kinderen worden gestimuleerd de meegebrachte lunch ook op te eten. Als dit niet lukt, wordt er geen drama van gemaakt, overblijven moet leuk blijven! Overgebleven eten gaat altijd mee naar huis, zodat u ziet wat uw kind heeft gegeten.

De kinderen eten aan hun eigen tafel in hun klaslokaal samen met hun groepsgenootjes onder toezicht van een vertrouwde overblijfouders. Na het eten spelen de kinderen buiten op het schoolplein totdat wij om 13.00u weer aanvangen met het middagprogramma.

Een ervaren team van hulpouders zorgt ervoor dat het eten en drinken netjes gebeurt en dat het spelen goed verloopt.  Voor het overblijven geldt een vergoeding. Betaling kan door middel van een strippenkaart of automatische incasso.