Tussenschoolse opvang (TSO)

De kinderen die tijdens de middagpauze niet naar huis gaan, blijven over op school. De tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door Partou.

De kinderen nemen zelf brood, drinken en fruit mee. Ouders wordt gevraagd een gezonde lunch mee te geven. Kinderen worden gestimuleerd de meegebrachte lunch ook op te eten. Als dit niet lukt, wordt er geen drama van gemaakt, overblijven moet leuk blijven. Overgebleven eten gaat altijd mee naar huis, zodat u ziet wat uw kind heeft gegeten.

De kinderen eten aan hun eigen tafel in hun klaslokaal samen met hun klasgenoten onder toezicht van een vertrouwde hulpouder. Na het eten spelen de kinderen buiten op het schoolplein totdat wij vanaf 12.55u weer aanvangen met het middagprogramma. De kinderen die thuis lunchen hebben vanaf 12.50u weer toegang tot het schoolplein.

Een ervaren team van hulpouders zorgt ervoor dat het eten en drinken netjes gebeurt en dat het spelen goed verloopt. Voor het overblijven geldt een vergoeding. Betaling kan door middel van een strippenkaart of automatisch incasso.