Waarom kiezen voor De Eendracht?

  1. Uit de twee jaarlijkse enquête die wij onder alle ouders van onze leerlingen afnemen blijkt een zeer hoge oudertevredenheid.
  2. Het pedagogisch klimaat op de Eendracht wordt door zowel ouders als de leerlingen als prettig, veilig en warm ervaren.
  3. We zijn een goede, moderne school met veel nieuwe, moderne leermiddelen. Onze opbrengsten op het gebied van zowel rekenen en taal zijn goed.
  4. Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet. Onze IB’er (intern begeleider) bewaakt samen met de leerkracht de individuele ontwikkelingen en groepsprocessen. Als leerlingen uit de pas dreigen te lopen grijpen we zo snel mogelijk in met passende maatregelen die aansluiten op de onderwijsbehoeften.
  5. Vanaf groep 1 starten wij al met Engelse les;  zo proberen wij de kinderen ook op dit gebied zo goed mogelijk voor te bereiden op het VO.
  6. Kinderen van alle levensovertuigingen zijn bij ons welkom op school. Vanaf groep 5 kan er gekozen worden voor extra lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) of godsdienstonderwijs(GVO).
  7. De Eendracht beschikt over een voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang (VSO, TSO en BSO). Deze opvang wordt vakkundig verzorgd door Kindercentrum.nl.
  8. We maken deel uit van de Brede School. Via dit samenwerkingsverband kunnen wij onze leerlingen ook na schooltijd veel leuke en leerzame extra activiteiten aanbieden op zowel creatief, cultureel en sportief gebied.