Groepen en leerkrachtenbezetting

De Eendracht telt bij de start van het schooljaar 2018/2019 ongeveer 240 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Gedurende het schooljaar zullen nieuwe leerlingen instromen in groep 1. Het aantal leerlingen in groep 1 zal dus geleidelijk toenemen, tot het moment dat we een nieuwe (extra) instroomgroep kunnen formeren. Dit zal naar verwachting in het begin van het nieuwe kalenderjaar het geval zijn.

Groep 1:Ellen Trienekens en Francina Daalderop
Groep 2:Natasja Verheul
Groep 3:Monique Zuideveld en Savannah Gunther
Groep 3-4:Sietske Kok
Groep 4:Desirée Bom en Herman Beekman
Groep 5:Gemma Velders
Groep 5-6Tom van den Bosch en Savannah Gunther
Groep 6Seline de Meyer en Herman Beekman
Groep 7Lieke Rense en Nienke Disco
Groep 8Cynthia Bourgonje en Herman Beekman

Groepsgrootte

Leerlingenaantal per groep bij start van het schooljaar

aantal leerlingen
Groep 1   19
Groep 2   31
Groep 3   21
Groep 3-4   18
Groep 4   18
Groep 5   22
Groep 5-6   22
Groep 6   22
Groep 7   22
Groep 8   30

Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: een directeur, een IB’er, groepsleerkrachten en een conciërge.
Op De Eendracht zijn 3 leerkrachten als specialist aangesteld. Gemma Velders is de leesspecialist van de school, Cynthia Bourgonje is ICT specialist en bovenbouw coördinator  en Ellen Trienekens is onderbouw coördinator. Letty van den Belt is intern begeleider. Desirée Bom is in opleiding voor rekenspecialisatie.
Behalve lesgevende taken hebben de groepsleerkracht nog een aantal andere taken binnen de school te vervullen.  Bij aanvang van het schooljaar wordt een evenredige verdeling van de taken over het schoolpersoneel gemaakt.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: MR leden, BHV, werkgroepen voor vieringen etc.