De groepen

De Eendracht telt bij de start van het kalenderjaar 2019 ongeveer 240 leerlingen verdeeld over 11 groepen.  Om te voorkomen dat het aantal leerlingen in groep 1 te groot wordt door de instroom van nieuwe leerlingen, zijn wij vanaf de kerstvakantie gestart met een extra groep 1.

Groep 1a:Ellen Trienekens en Yvette van Asten
Groep 1bBetul Gunes
Groep 2:Natasja Verheul
Groep 3:Monique Zuideveld en Savannah Gunther
Groep 3-4:Sietske Kok
Groep 4:Desirée Bom en Herman Beekman
Groep 5:Gemma Velders
Groep 5-6Tom van den Bosch en Savannah Gunther
Groep 6Seline de Meyer en Herman Beekman
Groep 7Lieke Rense en Nienke Disco
Groep 8Cynthia Bourgonje en Herman Beekman

Groepsgrootte

Leerlingenaantal per groep bij aanvang van het kalenderjaar 2019:

aantal leerlingen
Groep 1a    11
Groep 1b   20
Groep 2   30
Groep 3   20
Groep 3-4   18
Groep 4   18
Groep 5   22
Groep 5-6   22
Groep 6   23
Groep 7   24
Groep 8   30

Taken en functies team

De directeur van De Eendracht is dhr. Maurits Peverelli, Letty van den Belt is intern begeleider en de naam van onze conciërge is Wilma Gurp. Op De Eendracht zijn 3 leerkrachten als specialist aangesteld. Gemma Velders is de leesspecialist van de school, Cynthia Bourgonje is ICT specialist en bovenbouw coördinator  en Ellen Trienekens is onderbouw coördinator. Desirée Bom is in opleiding voor rekenspecialisatie.

Behalve lesgevende taken hebben de groepsleerkracht nog een aantal andere taken binnen de school te vervullen.  Bij aanvang van het schooljaar wordt een evenredige verdeling van de taken over het schoolpersoneel gemaakt.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: MR leden, BHV, werkgroepen voor vieringen etc.