Brede school

Onze school is onderdeel van Brede School Zuid-West, samen met OBS De Rietendak en PCBS Willem van Oranje. Het doel van de Brede School is: samenhang in de buurt bevorderen. Dat betekent niet alleen organiseren vóór, maar ook mét bewoners uit de buurt. De Brede School is er voor kinderen in de voorschoolse- en de basisschoolperiode, jongeren, buurtbewoners en ouders.

In het kader van de Brede School worden onder en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: de straatspeeldag, een schildercursus, muzieklessen, weerbaarheid trainingen, een reizende tentoonstelling rond de Kinderboekenweek, sport- en spelmateriaal voor in de pauze, themabijeenkomsten voor ouders, etc.

In de Brede School werken gespecialiseerde instanies op inspirerende wijze samen bij allerlei activiteiten gericht op jeugd, opvoeders en overige buurtbewoners.