Brede school

Onze school is onderdeel van Brede School Zuid-West, samen met obs De Rietendak en de Willem van Oranje.

De gemeente Apeldoorn stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor de Brede School onder de voorwaarde dat er aan de volgende 5 doelstellingen voor de Brede School wordt voldaan:

  • Bevorderen van beweging met organisatie van sportactiviteiten
  • Educatie van de jeugd
  • Onder de aandacht brengen van cultuur
  • Bevorderen van samenhang in de buurt
  • Ondersteuning ouders bij de opvoeding

De Brede School is er dus voor kinderen in de voorschoolse- en basisschoolperiode, jongeren, buurtbewoners en ouders.

De directeuren van de deelnemende scholen zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van een gevarieerd programma van de Brede school wat aansluit bij de doelstellingen van de Gemeente en de doelgroep populatie van de deelnemende scholen. De scholen leggen verantwoording voor de besteding van de gelden af aan de gemeente.

In het kader van de Brede School worden onder- en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: leesbevordering, een straatspeeldag,  muzieklessen, cultuureducatie, weerbaarheid trainingen en  bootcamp, aanschaf van sport- en spelmateriaal voor in de pauze, themabijeenkomsten voor ouders, etc.