Voor -en Naschoolse opvang op de Eendracht (VSO en BSO)

Omdat de schooltijden nu eenmaal niet altijd overeenkomen met de start van uw werkdag, is er binnen het schoolgebouw van de Eendracht een voorschoolse opvang beschikbaar.

Deze opvang wordt verzorgd door Partou. Samen zorgen de pedagogisch medewerksters voor een vrolijke start van de dag samen met de vriendjes en vriendinnetje van je kind.