Voor -en Naschoolse opvang op de Eendracht (VSO en BSO)

Zowel voor- als naschoolse opvang is beschikbaar binnen het schoolgebouw van De Eendracht. Deze opvang wordt verzorgd door Smallsteps.

De voorschoolse- en naschoolse opvang kan worden aangeboden bij een minimum aantal deelnemers dat gebruik wenst te maken van deze voorzieningen.

Informeert u bij Smallsteps of de directeur wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende vormen van buitenschoolse opvang van uw zoon of dochter.