Jaarverslag

Aan het einde van elk schooljaar leggen wij verantwoording af over de realisatie van de schooldoelen, die in bij aanvang van het schooljaar zijn vastgelegd het Schooljaarplan.