Jaarverslag

Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument over het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag is bedoeld voor de ouders van onze leerlingen en anderen die bij  onze school betrokken zijn.

Ieder schooljaar stellen wij ons doelen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren en de school verder te ontwikkelen. Wij leggen onze doelen vast in het schooljaarplan (SJP).  In het jaarverslag kijken wij terug in hoeverre de gestelde doelen zijn gehaald en wat de uitstroom naar het VO van onze groep 8 leerlingen is geweest. Het jaarverslag geeft hiermee informatie over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar.

Het jaarverslag van het afgelopen schooljaar 2020-21 is in te zien op de schoolwebsite.