SOZKA / OZL

Onderwijs Aan Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis

Dr. Van Deenweg 104
8025 BJ Zwolle
088-0931880
ozl.info@ijsselgroep.nl
Teamleider van OZL IJsselgroep/Expertis: Jan Haverkate

Website: www.ozl.nu

of

SOZKA

Wilt u meer weten over onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen door de SOZKA? Dan kunt u informatie inwinnen bij de coördinatrice van de SOZKA mevrouw M. Vink.
Telefoonnummer: 0571-292786
E-mail: coordinatorsozka@gmail.com

Website: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl