brede school

Onze school is onderdeel van Brede School Zuid-West, samen met OBS De Rietendakschool en PCBS Willem van Oranje. In het kader van de Brede School worden onder en na schooltijd tal van activiteiten georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn: de straatspeeldag, een schildercursus, muzieklessen, weerbaarheidtrainingen, een reizende tentoonstelling rond de Kinderboekenweek, sport- en spelmateriaal voor in de pauze, themabijeenkomsten voor ouders etc.

In de organisatie werken instanties op inspirerende wijze samen bij allerlei activiteiten gericht op jeugd, opvoeders en overige buurtbewoners. Het doel is: samenhang in de buurt bevorderen. Dat betekent niet alleen organiseren vóór, maar ook mét bewoners uit de buurt. De Brede School is er voor kinderen in de voorschoolse- en de basisschoolperiode, jongeren, buurtbewoners en ouders.

Delen via