nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 1 juli 2019

Inleiding

Daar is ie dan, het laatste infomaandje van dit schooljaar. Wat is de tijd toch voorbij gevlogen. We hebben samen een hoop werk verzet en leuke avonturen beleefd. Maar aan alles komt een eind. Hoogste tijd dus om straks lekker te genieten van een welverdiende, zeer waarschijnlijk, hete zomer. Hier en daar vieren de kinderen nog een feestje in de klas, gaan we genieten van een buitenaardse musical en nemen we afscheid van meester Herman. Ouders en kinderen bedankt voor jullie inzet en tot volgend schooljaar!

Schoolregels op OBS De Eendracht

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er één schoolregel centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand juni staat de regel: "We houden de school netjes" centraal.

Meester Herman met pensioen

De laatste werkdagen van meester Herman komen er aan. Op woensdag 3 juli nemen we alvast feestelijk afscheid van meester Herman. We hebben deze ochtend een speciaal programma voor de meester en de kinderen bedacht. Na 43 jaar verlaat meester Herman het onderwijs en De Eendracht en daarom willen we hem zeker in het zonnetje zetten. Na deze feestelijke ochtend kunt u meester Herman alvast de hand schudden en hem gedag zeggen. Dit kan vanaf 12.15u in de grote hal. U komt toch ook?

Rapporten en Rapportgesprekken

De laatste schoolweken breken aan. Daarbij hoort ook het 2e rapport. De leerlingen krijgen het rapport mee op donderdag 4 juli. Vanaf deze dag staat het rapport ook open in het Ouderportaal van Parnassys. De rapportgesprekken vinden plaats op maandag 8 juli en dinsdag 9 juli. De gesprekken zijn voor de groepen 1 t/m 7. Deze gesprekken zijn facultatief en uw kind (vanaf groep 4) mag bij deze gesprekken aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat de leerkracht van uw kind u uitnodigt voor het gesprek. Om de gesprekken in te plannen hangen er vanaf maandag 1 juli inschrijflijsten bij de klassen, waarop u zich kan intekenen. U kunt hierbij zelf rekening houden met broertjes/zusjes. Uiterlijk donderdag 4 juli zien we u inschrijving tegemoet. Voor de leerlingen van groep 7 zijn de gesprekken verplicht voor alle kinderen, aangezien zij ook het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs bespreken. Deze gesprekken …

Meer lezen.

Even kijken in je klas van volgend jaar

Op woensdag 10 juli nemen alle kinderen een kijkje in hun nieuwe klas. De leerlingen van groep 8 zijn om 10.30u vrij en gaan dan naar huis. De andere leerlingen schuiven om 10.45u een lokaal op en maken kennis met de nieuwe leerkracht. Om 12.00u sluiten alle leerlingen dit kennismakingsmoment af en sluiten we af in onze eigen klas.

Laatste schooldag, donderdag 18 juli

Op donderdag 18 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Deze dag draaien we een continurooster. De kinderen komen om 8.30u op school en we eten gezamenlijk pannenkoeken op school. Om 14.00u zijn alle leerlingen vrij en begint de zomervakantie.

Musical groep 8

Op woensdag 10 juli zingt groep 8 op school een aantal liedjes van de musical voor groep 1 t/m 3. Dit doen zij buiten of in het speellokaal, afhankelijk van het weer. Op donderdag 11 juli speelt groep 8 de voorstelling van de musical in Ugchelens Belang voor groep 4 t/m 7. Groep 4 en 5 zullen hier met auto's naar toe gaan. Welke ouders willen de kinderen brengen en ophalen? U kun zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Groep 6 en 7 gaan op de fiets. We vertrekken om 12.45u op de fiets vanaf school. Welke ouders willen meefietsen? U kun zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Op vrijdag 12 juli is de musical van groep 8 voor de ouders en belangstellenden. De leerlingen krijgen daarvoor een uitnodiging met 6 kaartjes mee. Onderling kunnen zij gerust ruilen. Maar i.v.m. het toegestane aantal mensen in de …

Meer lezen.

Een woordje van meester Herman

Beste ouders en leerlingen, Na bijna 43 jaar op De Eendracht gewerkt te hebben ga ik per 1 september met pensioen. Hoewel ik al die jaren met veel plezier voor de klas heb gestaan, vind ik het nu een heerlijk vooruitzicht om tijd te hebben voor andere dingen. Het plezier in het werken kreeg ik door: de kinderen, die ervoor zorgden dat geen enkele dag hetzelfde was de ouders, waar je nooit te vergeefs een beroep op kon doen de collega's, omdat we samen De Eendracht maakten tot De EENdracht het samenspel tussen team, ouders en leerlingen te zien hoe leerlingen zich ontwikkelden en aan het einde van groep 8 uitstroomden naar de volgende fase in hun leven Ik zal De Eendracht, zeker in het begin, erg gaan missen, maar het zal altijd een speciaal plekje in mijn hart blijven houden. Ik wens iedereen veel geluk, een goede gezondheid en …

Meer lezen.

Eerste schooldag

We zullen het nieuwe schooljaar starten met een methode op sociaal-emotioneel gebied, Leefstijl. Hiervoor moeten we een scholing volgen. Dit doen we op maandag 2 september, zodat we meteen met de methode kunnen starten in de klas. De kinderen starten daarom op dinsdag 3 september. 

Nieuwe methodes in het nieuwe schooljaar

In het nieuwe schooljaar starten we met 3 nieuwe methodes. We starten met de verkeerskrant in groep 3 t/m 8. Deze methode is van Veilig Verkeer Nederland en blijft altijd actueel. Deze methode wordt ondersteund door het digibord en bestaat uit een aantal kranten waar je dingen samen uit doet, maar waar de hogere groepen ook zelfstandig in kunnen werken. Ook starten we vanaf groep 4 met een methode voor Technisch Lezen: Karakter. Een geheel nieuwe methode, actueel, afwisselende werkvormen en ondersteuning op het digibord. Daarnaast starten we met een sociaal-emotionele methode, genaamd 'Leefstijl'. In deze methode komen onder ander het omgaan met elkaar, burgerschap en mediawijsheid voor. Het team zal hier ook scholing voor volgen. Wij hebben zin om hiermee aan de slag te gaan.

Vrije dagen schooljaar 2019/2020

Op 2 september zal het complete team een eerste training krijgen in de toepassing van Leefstijl, zodat wij direct in het nieuwe schooljaar met de nieuwe methode aan de slag kunnen. Voor de data van de overige studiedagen 2, 3 en 4 geldt nog een klein voorbehoud dat de eventuele externe trainers of onderwijsspecialisten deze dagen ook beschikbaar zijn. De genoemde data waarop de groepen 1/2 en 3 /4 vrij zijn, zijn vastgesteld om te voorkomen dat de onderbouw te veel onderwijsuren in het schooljaar maakt. Studiedag (1) maandag 2 september 2019 Studiedag (2) woensdag 16 oktober 2019 Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 Studiedag (3) vrijdag 6 december 2019 Kerstvakantie maandag 23 december 2019  t/m vrij. 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020 Goede Vrijdag + Paasmaandag vrijdag 10 april 2019 + maandag 13 april 2020 Meivakantie maandag 27 april t/m vrijdag …

Meer lezen.

Volgend jaar een vakdocent gym op De Eendracht.... Even voorstellen

Mijn naam is Christiaan Wesche. Ik ben 27 jaar en woon in Apeldoorn. Vanaf jongs af aan was ik altijd al bezig met sport. Zelf bewegen, kennis opdoen en naar de professionals kijken. Wanneer ik nu als meester voor de groep sta en kinderen (samen) zie genieten van een bewegingsactiviteit, waarbij soms de beleving er van af spat, dan krijg ik een grote glimlach op mijn gezicht. Daarom geeft het mij een voldaan gevoel om gym te mogen aanbieden. Vanaf komend schooljaar 2019-2020 zal ik ook op OBS De Eendracht te vinden zijn om dit mooie vak kleur te geven in de Mangaanstraat gymzaal. Voor mijn eigen plezier voetbal ik nu bijna 20 jaar bij CSV Apeldoorn, waarbij ik momenteel in een gezellig vriendenteam zit. Daarnaast hou ik ervan om in mijn vrije tijd zo nu en dan een serie te kijken (aanraders zijn altijd welkom) of een avondje ontspannen …

Meer lezen.

Op de fiets? Even niets…

Bellen, Whatsappen of muziek luisteren terwijl je fietst. "Moet kunnen toch!" "Ík kan dat wel tegelijkertijd!" Of... valt dat toch tegen en zitten er ook risico's aan vast? Onze leerlingen van groep 7 en 8 hebben een gastles gehad van Veilig Verkeer Nederland over het gebruik van de smartphone op de fiets. Zien, leren en ervaren was het motto van de les. Het resultaat: leerlingen zijn zich meer bewust van de risico's van bellen, gamen en Whatsappen in het verkeer. Want wist je dat… · bij ongevallen onder jongeren tussen de 12-24 jaar bij 18% afleiding in het verkeer een rol speelt? Dat is bijna 1 op de 5 ongevallen; · het gebruik van de smartphone op de fiets, met name het typen van berichten in bijvoorbeeld Whatsapp of Facebook, leidt tot een veel grotere kans op een verkeersongeval? Uit ongevalsgegevens blijken fietsende scholieren één van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers …

Meer lezen.

Nieuws uit de onderbouw (groep 1/2)

Thema Piraten We zijn vanaf week 25 bezig met het thema piraten. In groep 0/1 vonden ze het eerst nog een beetje moeilijk, maar langzaam aan beginnen ze het leuk te vinden! We hebben eerst een woordspin gemaakt van wat we al weten, daarna besproken wat we willen doen en maken. We willen graag een t-shirt bestempelen met verf, dus alle kleuters mogen een oud t-shirt, voorzien van naam, meenemen naar school! Ook willen we graag schatkisten maken van eierdozen voor 6 eieren. En we zouden het fijn vinden als er ouders zijn, die voor ons ooglapjes willen maken voor alle kleuters. Informatie bij juf Ellen. Op woensdag 17 juli willen we graag met de kleutergroepen, en bijna alle juffen (Bettie, Netty, Amy, Anouk, Yvette, Twan, Betul en Ellen), Juffendag vieren in Park Berg en Bosch. Het thema is natuurlijk “Piraten”!! Hiervoor zijn we op zoek naar ouders, die ons …

Meer lezen.

De laatste van het schooljaar (groep 3/4)

Het aftellen is begonnen en vakantieplannen zijn al in de maak. Kortom, we zijn er bijna. In de klas zijn de thema's en blokken bijna allemaal afgerond. We moeten dan ook steeds verder achterin het boek bladeren. Of de kinderen zin hebben in vakantie? Reken maar! Maar ze vinden het ook wel spannend, een nieuwe groep. Ze willen heel graag weten wat hen volgend jaar allemaal te wachten staat en ze kunnen dan ook niet wachten tot de wisseldag. Toch moest groep 4 wel even slikken toen ze zich realiseerden dat ze straks hun vrije vrijdagmiddag kwijt zijn. Voor nu dus nog even volop genieten. We hebben het dierenproject inmiddels afgerond en met een prachtig resultaat. Alle kinderen hebben een eigen onderzoek gedaan en een verhaal geschreven over hun gekozen dier. Met de opgedane kennis hebben ze een heus diorama gemaakt. Deze staan per leefgebied tentoongesteld in de gang, dus neem gerust …

Meer lezen.

Feest! (groep 5)

Ook voor ons staat er een feestje gepland. Op vrijdag 12 juli vieren we in groep 5 juffendag. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd. Bij een feestje horen natuurlijk ook spelletjes. Speciaal voor deze dag mag iedereen een spel van huis meenemen. Wel graag iets dat ze samen kunnen spelen. We gaan er een feestelijke dag van maken!

Cito, themaweek, juffendag (groep 5/6)

In juni zijn de kinderen druk geweest met het maken van de Cito toetsen. Na 3 weken toetsen en een weekje vakantie, hebben de kinderen gewerkt aan het thema dieren in Nederland. Ze hebben diverse tekeningen, knutselwerkjes en opdrachten gemaakt die te maken hadden met de dieren in Nederland. Alle kinderen waren hierbij super betrokken en hebben hun uiterste best gedaan. In juli staat juffendag op het programma in de laatste schoolweek. Dit wordt gevierd op woensdag 17 juli en het thema is: tropical! De kinderen hebben hier al een uitnodiging van gekregen. We maken er een gezellig feestje van!

De laatste weken vliegen om (groep 6)

De laatste weken zijn in gegaan. Wat vloog dit schooljaar voorbij. We hebben keihard gewerkt en het supergezellig gehad. We hebben de lopathon gehad en wat deed iedereen ontzettend zijn best. Daarna lekker gespetterd op het plein. Aankomende tijd hebben er nog een aantal kinderen uit de klas hun boekbespreking of spreekbeurt. Woensdag 17 juli hebben we Juffen dag, Tropical party! Om alvast in de vakantiestemming te komen. Donderdag 18 juli hebben we net als andere jaren de 'Pannenkoekendag' en daarna heeft iedereen vakantie. Ik wil graag alle ouders bedanken voor het afgelopen schooljaar, er was een hele fijne samenwerking. Ook de kinderen uit de klas ik ga jullie missen, maar wens jullie heel veel plezier in groep 7 en we worden overburen dus dat komt helemaal goed. Alvast een relaxte vakantie gewenst! Juf Seline

Spetterend de warmte door! (groep 7)

Vaak zeggen ze dat de laatste loodjes het zwaarst wegen, maar eigenlijk valt dat in onze klas best mee! We zijn zeker nog druk aan het werk met zaken als persoonlijk voornaamwoorden, procenten en de IJzertijd, maar er is gelukkig ook ruimte voor verkoelende spontane acties! Zoals een middag trefballen met sponsen en (terwijl de andere klassen op schoolreisje waren) we hebben ook nog fijn verstoppertje gespeeld in de school! Die laatste weken komen we ondanks de hitte best door :)

Kamp is fantastisch, Epe is fantastisch (groep 8)

Groep 8 is op kamp geweest en hebben zich daar uitstekend vermaakt. We waren voor het laatst te gast op de Berghoeve in Epe. Na 30 jaar stoppen de mensen van de kampeerboerderij er mee en gaan we voor volgend jaar op zoek naar een nieuwe bestemming. Maar wist u dat: - We op de heenweg in Wenum Wiesel al moesten schuilen voor een pittige regen- en onweersbui - We daarna heerlijk in het zonnetje zijn doorgefietst naar Het Smallert in Emst - De kinderen daar binnen no-time in de vijver lagen - Sommige kinderen even moesten wennen aan het vijvertje - Een paar kinderen het roeien lastig vonden - Ruben als eerste van de waterbaan ging - Een paar meiden met luid gegil van de waterbaan kwamen - Vissen vangen met je blote handen heel lastig is - De slaapplekken bij de kampeerboerderij heel snel verdeeld waren - Sommige …

Meer lezen.

Facebook

De Eendracht heeft een Facebookpagina! Volgt u ons ook? www.facebook.com/OBSDeEendracht

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055