nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 7 mei 2019

Inleiding

De maand april was er een vol vrolijke festiviteiten, maar ook in mei staat ons een hoop leuks te wachten. Zo mogen we de wandelschoenen afstoffen voor de Avondvierdaagse, bereiden we ons voor op een schoolbreed project en hebben we hopelijk een heerlijk Hemelvaartweekend voor de boeg. Kortom genoeg weer om naar uit te kijken!

Schoolregels op OBS De Eendracht

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er één schoolregel centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand mei staat de regel: "We lopen rustig door de school" centraal.

De Cito toetsen komen er aan!

Vanaf maandag 20 mei t/m 6 juni worden er in alle klassen, m.u.v. groep 8, weer Citotoetsen afgenomen. Omdat er kinderen zijn die de Avondvierdaagse lopen zullen we op deze dagen geen cito's afnemen.

Donderdag 23 mei: alle kinderen vrij

Op donderdag 23 mei zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft een studiedag over instructie geven bij onze lessen, afspraken maken over het zelfstandig werken en onze plannen voor het komende schoolplan.

Om alvast te noteren

Op woensdag 25 juni is de lopathon. We starten rond 10.45u. Meer informatie volgt.

Oproep: Wie helpt mee luizenpluizen?

Vanuit de hoofdluisgroep is de vraag gekomen of er ouders zijn die willen helpen bij de hoofdluiscontrole. Dit vindt plaats op de woensdag na elke vakantie, soms kan er een hercontrole plaatsvinden. We zouden het heel fijn vinden als er ouders uit de onder- en middenbouw willen aansluiten omdat er nu een aantal ouders uit groep 7 en 8 zijn, die natuurlijk straks de school gaan verlaten. U kan natuurlijk altijd een keertje mee kijken om te kijken of het wat voor u is. Meer informatie kunt u krijgen bij juf Wilma of Patty Vink (de moeder van Jorg, gr 6) We hopen op uw hulp!

Inzet communicatiemiddelen naar onze ouders

Met de introductie van de nieuwe Leerplein App heeft de school er een nieuw middel bij om schoolinformatie te delen met ouders. De toevoeging van nog een nieuw communicatie middel maakt het wel noodzakelijk om wat afspraken te maken wanneer, welk communicatiemiddel wordt gebruikt. Daarom zijn er binnen het team de volgende afspraken gemaakt. Infomaandje: Deze nieuwsbrief verschijnt 1x maand, elke eerste week van de nieuwe kalendermaand. De teamleden leveren samen de input voor het Infomaandje. Het Infomaandje is bedoeld voor algemene schoolinformatie m.b.t. schooljaarkalender, de Evenementen Commissie en Oudervereniging, de MR, sporttoernooien of meer algemene informatie uit de groepen. Door ouders op de hoogte te houden van dingen die spelen op school via het Infomaandje proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen dat ouders losse mails ontvangen over allerlei onderwerpen. E-mails (via Parnassys): Via Parnassys kunnen we snel mails versturen naar individuele ouders, alle ouders samen van een groep of …

Meer lezen.

Schoolmaatschappelijk werk... even voorstellen

Mijn naam is Mirjam Logtenberg en ik ben als schoolmaatschappelijk werker binnen Stimenz werkzaam in Apeldoorn. Daarbij ben ik o.a. verbonden aan OBS De Eendracht. SMW is een preventieve en laagdrempelige vorm van hulp- en dienstverlening. Ik ben een brugfunctie tussen de leerling, ouders, school en zorg. Ouders en leerkrachten kunnen snel en gemakkelijk om advies, ondersteuning of begeleiding vragen. De gesprekken kunnen op verschillende plekken (bijvoorbeeld thuis of op school) gevoerd worden. Het betekent niet dat ik alle hulp zelf oppak. Ik kijk naar het netwerk om mij én het gezin heen, om te kijken waar mensen het beste bij geholpen kunnen worden. Ik ben adviserend en ondersteunend. Stimenz biedt diensten aan onder de vlag van het CJG, maar ik ben als SMW-er  in dienst van Stimenz. Dit heeft voordelen. Bij CJG korte lijnen (o.a. middels verwijsformulier), en bij Stimenz kunnen we gebruik maken van diverse andere diensten en …

Meer lezen.

Overleg met de buurt

Op 10 april is er een buurtbijeenkomst geweest met een aantal buren die rondom de school wonen. Dit gesprek ging in eerste instantie over het schoolplein, maar later ook over de zorgen van de buren over het schoolplein. De buren maken zich zorgen over het veld bij het plein. Dit zorgt voor erg veel stof op de ramen en in de droge maanden stuift het enorm. We hebben dit aangegeven in de aanvraag voor de subsidie voor het schoolplein. De buren maken zich zorgen over het lawaai wat zij vooral 's avonds horen. Er zijn dan veel (oud)leerlingen op het schoolplein die dan erg harde muziek aanzetten. We hebben aangegeven dit met de leerlingen te bespreken, maar wellicht kunt u dit thuis ook eens bespreken? Samen met onze buren willen we er voor iedereen een fijne omgeving van maken.

Project Dieren in Nederland

In week 25 en 26, vanaf maandag 17 juni starten de groepen 3 t/m 7 met een projectweek. Deze groepen zullen werken binnen het thema: “Dieren in Nederland”. Zij zullen tot 25 juni binnen verschillende vakgebieden aan dit thema werken. Van onderzoek doen tot een rekenles, een les woordenschat of spelling. Iedere groep op zijn eigen manier en niveau. Op 25 juni om 14.45u is iedereen welkom in de groepen 3 t/m 7 om te komen bekijken wat de kinderen in deze periode hebben geleerd over dieren in Nederland. Groep 8 zal niet aansluiten bij dit project i.v.m. het kamp en de musical. Hopelijk tot de 25e juni.

Nieuws uit de onderbouw

Wat hebben we een heerlijke gezellige periode achter de rug. We hebben een schitterende voorjaarswandeling gehouden door de buurt, koningsspelen gevierd en ook nog een heerlijk lang en warm paasweekend beleefd. Pasen zelf was op school een groot feest. Eerste gezellig samen ontbijten, daarna allerlei spelletjes doen en dan 's middags ook nog paareieren zoeken met de Paashaas, samen een dansje doen en als klap op de vuurpijl ook nog een paarbingo waarbij iedereen met een prijs naar huis ging! Ook is Juf Chantel geweest om samen met de kinderen van groep 2 elke week een super leuk boek te lezen. De komende periode gaat ook weer zo leuk worden. Er staat nog heel veel voor de deur. Vakantie We beginnen deze maand met een heerlijke vakantie. De eerste schooldag is pas op 6 mei. We hopen dat iedereen geniet van de vrije dagen. Schaapskooi Groep 2 gaat woensdag 8 …

Meer lezen.

Jonge dieren en getallen zoeken (groep 3)

We zijn met taal begonnen aan thema 10. Het begon met een verhaal over Joef, een ongewoon beestje. Hij gaat langs bij alle dieren op de boerderij. Zij hebben allemaal een taak, maar wat kan Joef eigenlijk? Bij woordenschat leren we over het paard en het veulen en de broedplaats van een vogel. We lezen woorden met een dubbele medeklinker zoals bakker en tollen, maar ook woorden met -ieuw, -eeuw en -uw. Met spelling hebben we al veel categorieën behandeld zoals woorden die op een -d eindigen en woorden met -aai, -ooi en -oei. We oefenen dagelijks met een dictee op ons wisbordje of in ons schrift. Met rekenen zoeken we tussen allerlei getallen tot en met de 50 naar het grootste en kleinste getal. We springen op getallenlijnen en vullen tabellen in. Ook rekenen we met geld en kleuren we het goede bedrag. Naast al dat harde werken was …

Meer lezen.

Kunstzinnige avonturen (groep 3/4)

April was een gezellige maand vol kleurrijke avonturen. We hebben ons vol overgave gestort op het thema kunst. Picasso was de eerste kunstenaar die een bezoek bracht aan de klas en ons alles heeft geleerd over lijn- en kleurgebruik. Daarnaast hebben we nog kennis gemaakt met Vincent van Gogh, Joan Miro en Jackson Pollock en weten we nu alles over het Kubisme, Surrealisme en Action Painting. We mogen onszelf vanaf nu dan ook kunstkenner noemen. Maar waar het ene thema eindigt, begint ook een nieuw thema. Voor de vakantie zijn we gestart met thema 10: dieren. En uiteraard nemen we groep 4 gewoon weer mee in dit nieuwe avontuur. Groep 3 Thema 10 gaat behalve over dieren, ook over oude en nieuwe woordcategorieën. Zo zijn we nog druk aan het oefenen met woorden die eindigen op -d en aai-, ooi-, oei, maar lezen we ook nieuwe woorden met een dubbele …

Meer lezen.

Feestelijk april (groep 4)

Wat hebben we gezellige dagen gehad de afgelopen maand! Gezellige spelletjes, anders rekenen en leuk met elkaar ontbijten in de klas. Maar er is ook hard gewerkt, de kinderen oefenen heel goed de tafels. Die zijn hard nodig, merken we, voor bijvoorbeeld de verhoudingstabellen. Wat kunnen die moeilijk zijn! Maar het gaat steeds beter. Thuis kan er natuurlijk ook geoefend worden met de tafels. Met spelling hebben we een hele nieuwe categorie: "jager". Je hoort een lange klank, en schrijft er maar 1. Als het goed is weet uw kind hoe deze afspraak onthouden wordt. Nu eerst fijn vakantie, en op 6 mei kijken of je nog weet wat je nieuwe plek is.....

Meer lezen.

Apeldoornse Kinderjury (groep 5)

Groep 5 heeft afgelopen maanden heel veel gelezen voor de Apeldoornse Kinderjury. Ze hebben gestemd op het beste kinderboek van 2018. Daaruit is een top 3 gekomen van onze klas. Nu afwachten welk boek Het Apeldoornse Uiltje gaat winnen. De rekendag en paasviering waren super leuk. De kinderen deden goed en fanatiek mee met de rekenspelletjes en hebben lekker gegeten. We hebben 15 april genoten van een mooie dansvoorstelling van "Tim Koldenhof produkties" in de Gigant.

Juf Savannah en meester Tom (groep 5/6)

Juf Savannah vanaf mei de hele week voor groep 5/6. Vanaf 6 mei gaat juf Savannah de hele week aan de slag als leerkracht van groep 5/6. Dat betekent, dat ik ander werk ga doen op De Eendracht. Met heel veel plezier heb ik tot en met april heerlijk gewerkt met de kinderen van groep 5/6 op de donderdag en de vrijdag. Het was de bedoeling dat ik die werkdagen in de loop van het jaar zou uitbreiden. Maar helaas is het tegengestelde nu werkelijkheid. Mijn herstel verliep niet helemaal naar wens en er werd mij echt aangeraden het wat rustiger aan te doen. In plaats van werken met onze combi-groep zou het veel verstandiger zijn om als R.T.-er met kleine groepjes, of individuele kinderen aan de slag te gaan. Die gelegenheid deed zich voor toen juf Manon afscheid nam van onze school. Ik neem vanaf de meivakantie haar taken …

Meer lezen.

Skateclinic

Op dinsdagmorgen 21 mei hebben groep 7 en 8 een speciale gymles. Ze hebben skateles op het schoolplein, verzorgd door Accres. De materialen worden meegenomen door Accres.

Handig rekenen (groep 7)

Handig rekenen (groep 7)

Wat hebben we weer leuke dagen achter de rug, Koningsdag, Pasen en ook de rekendag was erg geslaagd! We hebben zelf een vakantiepark ontworpen en de meeste parken waren erg goed op schaal getekend. De kinderen hebben ook fantastisch samengewerkt. Nu gaan we ineens iets heel anders doen, in plaats van alles cijferend uit te rekenen, wordt er nu ineens van ons verwacht om dit los te laten en handig te gaan rekenen! Voor veel kinderen lijkt dit alles behalve handig, maar wij hopen dat ze snel de slag te pakken krijgen en de voordelen zien.

Het boerenleven bekeken (groep 8)

Na het harde werken bij de Cito-toets heeft groep 8 dit afgesloten met een heerlijke high-tea. Dit was smullen! Heerlijk verzorgd door een aantal ouders uit groep 8. Na het paasweekend gingen we op woensdag naar de boerderij. We gingen met de bus naar de melkveehouderij van de familie van Huet. Een leerzame ochtend, maar vooral ook heel erg leuk om de kalfjes te zien en te knuffelen. Na de meivakantie starten we met het oefenen van de musical. De kinderen en de juf en meester hebben er zin in!

Facebook

De Eendracht heeft een Facebookpagina! Volgt u ons ook? www.facebook.com/OBSDeEendracht

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055