nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 4 maart 2018

Nieuwe datum voor de Bingo

Om alvast te noteren in de agenda... Onze gezellige BINGO, georganiseerd door de Evenementencommissie vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 april. Meer informatie volgt in het volgende Infomaandje. U komt toch ook?

Meer lezen.

DSC_5208mweb

Schoolregels op OBS De Eendracht

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er een schoolregels centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand maart staat de regel: "We helpen elkaar" centraal.

Meer lezen.

Rapportgesprekken met leerlingen erbij

Op 19 en 20 februari zijn de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 8 geweest. De leerlingen van groep 5 t/m 8 waren aanwezig bij de gesprekken. De leerlingen van groep 4 mochten kiezen of ze aanwezig wilden zijn bij het gesprek. Voor ons als leerkrachten was het ook de eerste keer om zo een rapportgesprek te voeren. We vonden het erg prettig om zo met u en uw kind te kunnen praten. We denken dat het heel waardevol is om de leerlingen zo bij hun eigen leerproces te betrekken. Aan de kinderen konden we merken dat ze het in eerste instantie nog wat spannend vonden. Wat gaan de juffen/meesters van ons vragen? En zo ineens met leerkracht en ouders praten kan soms toch wat confronterend zijn. Maar wat deden ze het goed! De meeste kinderen kwamen met een goede voorbereiding naar het gesprek. Zij wisten wat zij ons wilden vragen …

Meer lezen.

Betalingen voor het schoolreisje

Nog niet alle betalingen zijn binnen, maar de schoolreisjes worden wel weer gepland. Zorgt u dat we het geld op tijd binnen hebben? Voor schooljaar 2017-2018 zijn de bedragen als volgt vastgesteld: Groep Activiteiten Schoolreisje Toelichting 1 en 2 € 22,50 € 30,00 1 dag, met de bus 3 en 4 € 22,50 € 30,00 1 dag, met de bus 5 en 6 € 22,50 € 35,00 1 dag, met de bus 7 € 22,50 € 70,00 Hapsproject, 3 dagen 8 € 22,50 € 70,00 Kamp, 3 dagen De school heeft het innen en beheren van de ouderbijdragen belegd bij Oudervereniging De Eendracht (OV). De activiteiten die betaald worden van de vrijwillige ouderbijdrage worden georganiseerd door school en vinden plaats onder schooltijd. Als uw kind meegaat op schoolreis is de betaling daarvan verplicht. Dat kan op rekeningnummer NL71 RABO 0140 0780 29  ten name van Oudervereniging OBS De Eendracht, Apeldoorn. …

Meer lezen.

Schoolfotograaf op 3 en 4 april

Noteer het maar vast in de agenda: de schoolfotograaf komt op dinsdag en woensdag 3 en 4 april.

Meer lezen.

Steeds vaker een groep geen les

Zoals u ook in de landelijke media kunt lezen, wordt het lerarentekort steeds prangender. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invalleerkrachten beschikbaar zijn. Wij willen dat ook uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms genoodzaakt tot creatieve oplossingen om te voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is voor een groep. U kunt dan denken aan een directeur of intern begeleider voor de groep, extra inzet parttime-leerkracht, het verdelen van kinderen over andere groepen etc. Het zal duidelijk zijn dat dit type oplossingen slechts beperkt houdbaar zijn omdat daarmee de schoolorganisatie onevenredig wordt belast. Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor de problematiek van het lerarentekort bij de landelijke overheid. Daarnaast onderzoekt Leerplein055 aansluiting bij een groter samenwerkingsverband als het gaat om de beschikbaarheid van invalleerkrachten voor de Leerplein055-basisscholen.  Het naar huis sturen van leerlingen proberen …

Meer lezen.

Parnassys en het Ouderportaal

We hebben dit keer geprobeerd de oudergesprekken te plannen via Parnassys. Helaas liet de techniek ons in de steek. We hopen met de komende update van Parnassys het probleem te kunnen oplossen. Zo hopen we u de volgende keer via de digitale weg uit te kunnen nodigen. We willen u vragen wanneer u niet in het Ouderportaal kunt een mail te sturen naar cbourgonje@leerplein055.nl. Dan krijgt u een nieuw wachtwoord toegestuurd.  

Meer lezen.

Groep 0/1 gesplitst

Vanaf 05-03-2018 kunnen we groep 0/1 splitsen. Ouders en verzorgers van de groep zijn al op de hoogte gebracht. Juf Ellen en juf Seline blijven alle nieuwkomers opvangen en die groep 0/1 groeit van 12 tot ongeveer 22 leerlingen. De afgesplitste groep 1 heeft ongeveer 20 leerlingen en krijgt op maandag en dinsdag les van juf Ingrid Limbeek en op woensdag, donderdag en vrijdag van juf Heleen Daamen. De klas is al bijna helemaal ingericht. Ouders hebben geholpen met het klaar maken en schoonmaken ervan. We wensen de leerlingen en de nieuwe leerkrachten een fijn, gezellig en goed vervolg van het jaar toe.

Meer lezen.

Nieuws uit de onderbouw

Welkom Na de vakantie zal er een derde kleutergroep starten op school. Deze groep zal starten in het lege kleuterlokaal. We weten zeker dat de kinderen en hun juffen het er naar hun zin zullen hebben. Hierbij verwelkomen we juf Ingrid en juf Heleen en wensen hen en de kinderen heel veel plezier en gezelligheid toe. Voorlezen Op de dinsdagochtenden zal Chantal, van de bibliotheek, in de groepen 0/1, 1 en 2 voor komen lezen. Ze doet dit met kleine groepjes en zal elke keer een nieuw spannend boek meenemen. Winter De donderdag voor de vakantie hebben we in de onderbouw het thema Winter afgesloten. In het speellokaal hebben de juffen een poppenkastvoorstelling gegeven van Kikker is verliefd. Aan het eind ging Kikker zelf trouwen met zijn grote liefde Eend. Kikker en Eend trakteerden de kinderen op iets lekker en daarna was er een groot disco feest. Lente Na de …

Meer lezen.

Groep 3 leest met groep 7

Groep 3 leest met groep 7

Sinds enkele weken oefenen de kinderen van groep 3 het lezen samen met leerlingen van groep 7. Dit gebeurt op dinsdag en donderdag. De nadruk ligt hierbij op het tempolezen. De kinderen lezen teksten en houden de tijd bij op een zandloper. Ook oefenen ze connectrijtjes volgens het voor-koor-door principe. Tot slot lezen ze samen een verhaal uit het leesboek van de taalmethode. Doordat de kinderen één op één lezen kan er geoefend worden op het eigen niveau. De kinderen van groep 7 blijken goed te kunnen motiveren. Groep 3 is erg blij met deze hulp!

Meer lezen.

Nederlandse Kinderjury

De groepen 5 en 6 zijn gaan in maart, april en mei meedoen aan de Nederlandse Kinderjury. 6 weken lang kunnen de kinderen lezen in 25 nieuwe boeken. Welk boek is favoriet en moet volgens de leerlingen winnen? Elke leerling die actief heeft meegedaan ontvangt een oorkonde.

Meer lezen.

Nieuws uit groep 7

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt. Citotoetsen gemaakt, een les over gezondheid en puberteit gehad vanuit het CJG en een les gehad over de dode hoek van een vrachtwagen. In de les vanuit het CJG hebben we vooral geleerd dat er in bepaalde drankjes enorm veel suiker kan zitten en wat dit met je lichaam doet. Ook hebben we gesproken over de veranderingen van het lichaam in de puberteit. Fijn dat de kinderen op deze manier leren begrip voor elkaar te hebben. Alle kinderen waren heel betrokken bij de les, ze stelden vragen en vertelden over eigen ervaringen. Dat vinden wij mooi om te zien. Na de vakantie gaan we natuurlijk weer verder met het werken aan de gewone vakken maar gaan we ons ook opmaken voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Misschien een goed idee om de fietsen alvast te laten controleren bij de fietsmaker en af en …

Meer lezen.

Nieuws uit groep 8

Alle kinderen van groep 8 hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe school. Nu worden alle leerlingen aangemeld en horen ze over een tijdje waar ze geplaatst worden. Fijn dat alle kinderen een keuze hebben gemaakt! In het 2e deel van groep 8 staan er gelukkig ook nog veel leuke dingen op het programma. Zo hebben we deze week verteld welke musical we gaan uitvoeren en zijn de juffen bezig met de voorbereidingen voor het kamp. Natuurlijk zijn we ook nog hard aan het werk, want de boeken zijn nog niet uit. Na de vakantie starten we bijvoorbeeld met het hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog met Geschiedenis. En gaan we onze eigen voorpagina van de krant maken. Veel leuke opdrachten, maar we gaan natuurlijk ook verder met Rekenen, Taal en Spelling.

Meer lezen.

Dode Hoek les voor groep 7 en 8

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben op 19 februari een les gevolgd over de dode hoek bij vrachtwagens. Deze les is speciaal voor de oudste leerlingen van de basisschool, omdat deze leerlingen steeds meer zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Voorafgaand aan de les hebben de kinderen een vragenlijst beantwoord om de voorkennis te activeren. In de les hebben we gekeken naar een film waarbij je een verhaal van verschillende kanten belicht ziet. Ook hebben de kinderen bij de vrachtwagen gekeken en ervaren wat de dode hoek is, waar je veilig bent in de buurt van een vrachtwagen en waar de chauffeur je goed kant zien. Een interessante, leerzame les, waarbij de leerlingen zeker bewuster zijn geworden van de dode hoek en de gevaren daarvan.

Meer lezen.

Week van Apeldoorn Schoon

Op maandag 12 maart start de Week van Apeldoorn Schoon. Al jaren doet De Eendracht hier aan mee en zo komt het ook dat we dit jaar als school zijn uitgekozen voor de opening van deze week. Op maandag 12 maart komt de wethouder deze week openen met groep 4 en 8 samen. Daarna gaan we gezamenlijk de buurt in rondom de school om zwerfafval te verzamelen. Het is altijd erg mooi om de samenwerking tussen de grote en de jongere kinderen te zien. En natuurlijk fijn dat de plek rondom de school daarna lekker schoon is.

Meer lezen.

TSO op De Eendracht

Op de Eendracht kunnen de kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. U kunt kiezen tussen vaste dagen of flexibele dagen. Op de website van het kindercentrum.nl - die zorg draagt voor de opvang - kunt u alle informatie terugvinden. Wilt u gebruik maken van de TSO, stuur dan een mail naar www.kindercentrum.nl; daar wordt de administratie verzorgd. De TSO-vrijwilligers proberen het zo gezellig mogelijk te maken tijdens het overblijven, het is per slot van rekening een uurtje vrije tijd. We zorgen dat de leerlingen rustig hun boterhammetje en drinken kunnen nuttigen. Wilt u ook overblijfouder worden? (We kunnen er nog wel een paar gebruiken.) Meld u zich dan bij Petra van Ravenswaay, de TSO-coördinator. Ik ben elke ochtend rond half negen wel in de grote hal te vinden. U kunt het ook bij de leerkracht van uw kind aangeven, dan hoor ik het wel en neem dan contact met u op. Er staat voor elke keer dat u overblijft een …

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055