nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 9 januari 2018

Nieuws van de Oudervereniging

Nieuw buitenspeelgoed Op 15 december is er na een verzoek van de leerlingenraad, buitenspeelgoed voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 aangeboden. De kinderen van de leerlingenraad waren allemaal super enthousiast en trots bij het in ontvangst nemen van het buitenspeelgoed . Zij kregen/verdienden dan ook de belangrijke taak om het aan de betreffende klassen te vertellen. De leerlingenraad wilde het liefst een nieuw groot buitenspeeltoestel maar begreep goed dat dit een enorme uitgave is en momenteel boven het budget, maar na een goed overleg zijn de leerlingen daarom tot de wens van wat kleiner nieuw buitenspeelgoed gekomen. Om gehoor te geven aan deze wens heeft Ellen Mulder namens de leerlingenraad, de oudervereniging gevraagd de school hierin te steunen. Met de inbreng van de leerlingen en de uitvoering vanuit de oudervereniging is deze actie dus tot stand gekomen. We hopen dat alle leerlingen heel veel speelplezier van al het …

Meer lezen.

Januari toetsmaand

Halverwege het schooljaar worden er in alle groepen citotoetsen afgenomen. Die toetsen staan los van de methodes die we gebruiken en geven een beeld van wat de kinderen wel of niet weten/kunnen. We kunnen de resultaten vergelijken met landelijke resultaten en ons onderwijsaanbod er eventueel op aanpassen. Zoals u weet, kunt u via het Ouderportaal van Parnassys de resultaten van de toetsen inzien. Het is niet de bedoeling dat de kinderen oefenen voor de toetsen, want dat zou de resultaten kunnen vertroebelen. De MR heeft gevraagd te melden wanneer de toetsen afgenomen worden, zodat daar thuis rekening mee gehouden kan worden. Dat is dus in de maand januari op verschillende dagen. Wij willen echter benadrukken dat we de resultaten van de toetsen serieus nemen, maar er niet teveel nadruk op willen leggen, omdat dat kinderen onnodig zenuwachtig zou kunnen maken. Als kinderen de toetsen gewoon naar eer en geweten maken, …

Meer lezen.

Nationale Voorleesdagen

Van 24 januari t/m 3 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. In de groepen zal er op verschillende manieren aandacht aan worden gegeven. In de groepen 1 t/m 3 zal er op 3 februari worden voorgelezen door Margriet. Zij heeft heel lang gewerkt bij kinderboekwinkel Benjamin en is sinds een paar jaar met pensioen. Het blijft belangrijk om thuis veel voor te lezen. Ook wanneer de kinderen zelf kunnen lezen.

Meer lezen.

Juf Diny voor het laatst

Vanaf januari pakt juf Gemma weer volledig de draad op in groep 3/5. In de kerstvakantie is in die groep een nieuw digitaal schoolbord geplaatst, waar juf Gemma handig mee kan werken. Juf Diny is donderdag 11 januari voor het laatst en gaat de week daarna aan het werk op de Rietendakschool. We bedanken juf Diny voor haar inzet in groep 3/5!

Meer lezen.

Zet alvast in je agenda:

Vrijdag 09-02 disco op school!

Meer lezen.

Kleuternieuws

Als eerste wensen we iedereen natuurlijk een heel gelukkig en gezond 2018 toe. Het gaat een leuk, gezellig en leerzaam jaar worden op school. Er staan ons veel leuke evenementen te wachten. Op de eerste schooldag van dit jaar hebben we alle kleuters geproost op een mooi 2018. Toetsen In de tweede week van dit schooljaar zullen we in de groepen 1 en 2 met de toetsen gaan beginnen. Alle kinderen zullen de "Kleuren en Lichaamsdelen Toets" maken. Daarnaast gaan de kinderen van groep 2 ook de "Taal- en Rekentoets" maken. Thema winter We beginnen dit jaar meteen met een nieuw thema. De winter zal de komende weken centraal staan in de groep. We zullen van alles gaan knutselen, liedjes zingen en heel veel leuke boeken lezen. Nationale voorleesdagen Vanaf 24 januari zijn de nationale voorleesdagen. We zullen dan nog meer aandacht besteden aan het lezen dan we nu al …

Meer lezen.

Nieuws van Leerplein055

Vacatures bij Leerplein055   Leerplein055, de stichting waar onze school ook onder valt, gaat de interne begeleiding binnen de basisscholen op een andere manier invullen en introduceert de functie van intern begeleider (IB-er). Dit betekent dat een IB-er bij Leerplein055 met ingang van het nieuwe schooljaar geen lesgevende taken meer heeft en zich optimaal kan richten op het IB-werk op een of meerdere Leerplein055-scholen. Onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur levert de IB-er een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid en het onderwijs op de basisscholen van Leerplein055.   Het afgelopen jaar is gewerkt aan de ontwikkeling van deze nieuwe functie binnen de Leerplein055-scholen. Aanleiding waren de terechte zorgen die een groot aantal IB-ers heeft uitgesproken over de combinatie van de IB-taken met lesgevende taken en de toenemende werkzaamheden in het kader van passend onderwijs.   De intern begeleiders gaan deel uitmaken van een IB-team zodat kennis en ervaring optimaal wordt gedeeld met de collega IB-ers. Om de functie zo goed mogelijk verder te ontwikkelen, stelt Leerplein055 voor een periode van twee schooljaren …

Meer lezen.

Foto-archief is weer up-to-date

Alle foto's vanaf 2002 staan weer online!         Engelse week mei 2007

Meer lezen.

Schoolregels in onze school

        Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er een schoolregels centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maand januari staat de regel: Eerst denken, dan doen centraal.

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055