nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 1 november 2017

Plein vegen

Op maandagochtend 27 november vegen we weer met z'n allen het plein. Dus, trek die dag je werkkleren aan, want iedereen doet even een kwartiertje mee! Zijn er nog ouders die bij willen springen? Dan maken we een rooster voor de begeleiding. Opgeven kan via de leerkracht van uw kind.

Meer lezen.

Sinterklaas

Op zaterdag 18 november vaart de stoomboot van de Sint weer ons land in! Vanaf 13 november start het Sinterklaasjournaal en ook dit jaar besteden wij hier op school aandacht aan. De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen op donderdag 16 november hun schoen zetten. Op maandag 20 november vinden ze daar hopelijk wat lekkers in. Ook de bovenbouw vindt dan hopelijk iets lekkers in hun schoen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen op woensdag 22 november lootjes trekken. En zullen voor €5,00 een cadeautje + gedichtje maken voor een klasgenoot. En daarbij natuurlijk een mooie surprise. Graag willen wij op dinsdag 28 november pepernoten bakken met de kinderen van de groepen 1 en 2. Daar kunnen wij de hulp van ouders weer goed bij gebruiken. Dit geldt zowel voor het pepernoten maken met de kinderen als voor het afbakken, tussen de middag. Er komt een inschrijflijst …

Meer lezen.

23-11-2017 Studiedag team, alle kinderen vrij

Zoals bekend (zie Schoolwiki: Vakantie en vrije dagen 2017-2018) heeft het team van De Eendracht op donderdag 23-11-2017 een studiedag, alle kinderen zijn dan de hele dag vrij.  

Meer lezen.

Nieuws uit groep 4

Tijdens de kinderboekenweek is er ook in groep 4 veel voorgelezen door kinderen. Het was geen wedstrijd, zoals in de bovenbouw, maar een heleboel kinderen hebben verteld over het boek dat ze hadden meegenomen. Iedereen las ook een stukje voor, superknap! Het was zo gezellig, dat we er na de kinderboekenweek mee doorgaan. Verder heeft iedereen uit groep 4 een zelfstandig werk mapje gekregen. Wanneer het “gewone” werk af is, kunnen ze uit dit mapje een kopieerblad kiezen waarmee ze aan het werk kunnen. En er is nog meer veranderd: op een speciale manier oefenen met spelling (kronkelwoorden), een rekendictee en zelf sommen maken op het prikbord. En iedere week hebben we een “leerling van de week” , hij of zij krijgt van de andere kinderen allemaal complimentjes op een blad. Leuk om te krijgen en te geven!

Meer lezen.

Leerlingenraad

Afgelopen jaar is de eerste leerlingenraad van start gegaan. Dat is een groot succes! De kinderen denken actief mee in de school en geven ons tips en ideeën waar we niet altijd zelf aan denken. Het is nu tijd om de volgende ronde in te starten. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen binnenkort een aanmeldingsformulier en informatie over de leerlingenraad. Daarmee kunnen zij zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Er volgen dan weer verkiezingen en zo wordt er van elke klas nog een leerling gekozen om mee te denken in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert onder schooltijd samen met juf Ellen Mulder. In het volgende Infomaandje stelt de leerlingenraad zich aan u voor!

Meer lezen.

Serious Request 2017

OBS De Eendracht in actie voor Serious Request 2017! Dit jaar is het doel om gezinnen uit conflictgebieden te herenigen en te helpen. Een prachtig doel wat past bij onze schoolnaam De Eendracht en waar wij nu het thema LOVE IS ALL aangekoppeld hebben. We hebben al een ontzettend mooi bedrag opgehaald met de lege flessenactie! Maar liefst €158,85! Nu zijn er veel kinderen druk met Heitje voor een Karweitje. Ook daar hopen we weer een mooi bedrag mee op te halen. Op woensdag 15 november willen we graag tellen hoeveel geld er is opgehaald. Tot en met woensdag kan het geld worden ingeleverd bij juf Lieke, juf Seline of juf Cynthia. Natuurlijk ook bij de eigen leerkracht. De kinderen mogen het ook 15 november meenemen. Hebben kinderen een leuk karweitje gedaan, dan is t leuk als we dat kunnen delen op het tv-scherm in de hal, op onze Facebook …

Meer lezen.

Interne zorgbegeleiding

Vanaf de herfstvakantie werkt Evelien Baaiman een dag per week als intern begeleider op onze school. Evelien is specialist voor interne begeleiding. Zij ondersteunt het team bij de zorg voor leerlingen. Zij vervangt juf Frieke, die het nog even kalm aan moet doen. Vragen m.b.t. zorg en begeleiding voor uw kind, kunnen altijd eerst met de eigen leerkracht besproken worden. Als het nodig is, kan de directeur ingeschakeld worden, die weer met de intern begeleider overlegt. Zoals u weet, werken we ook met een kernteam waarin het Samenwerkingverband Primair Onderwijs, de GGD en het Schoolmaatschappelijk werk betrokken zijn. In overleg met ouders kunnen we met deze specialisten hulp van buiten invliegen en/of doorverwijzen.

Meer lezen.

Prima Aanpak: anti-pest-programma

OBS De Eendracht werkt dit jaar mee aan een onderzoek van de Hoge School van Amsterdam m.b.t. pesten op de basisschool. Hoewel uit de peilingen blijkt dat het op onze school gelukkig niet veel aan de orde is, wilden de leerlingen van de leerlingenraad graag aandacht voor dit onderwerp. Toen we werden benaderd door de Hoge School van Amsterdam voor deelname aan de pilot, hebben we dus meteen toegestemd. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben onlangs een pestmeter ingevuld en leerkrachten volgen een e-learningmodule m.b.t. pesten. Later in het jaar volgt een verslag van de uitkomst van de pestmeter met daaraan gekoppeld een teambijeenkomst. We zullen u daarvan weer op de hoogte stellen als het zover is.

Meer lezen.

Meester Jeroen Veneman

Vanaf half september vervangt meester Jeroen op donderdag en vrijdag juf Anita in groep 7. Vanaf oktober neemt hij op de andere ochtenden ook wat ondersteunende taken voor verschillende leerlingen voor zijn rekening. Daarom ziet u meester Jeroen dus elke dag op school.

Meer lezen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen

De eerste weken van een nieuw schooljaar moeten zowel de leerlingen als de leerkrachten weer even wennen aan de nieuwe groep. Op De Eendracht starten we meteen met observaties in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling. We gebruiken daarbij het leerlingvolgsysteem ZIEN! Na 10 tot 12 weken is iedereen wel weer aan de nieuwe situatie gewend. De observaties zijn gericht op het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen bij de les en ook op de verschillende sociale vaardigheden. Kinderen moeten immers op de basisschool ook leren: vriendschappen sluiten ruzies en conflicten oplossen een ander helpen samenwerken aansluiting zoeken bij de groep Op 6 en 7 november zijn de eerste 10 minutengesprekken met ouders over dit onderwerp. Leerkrachten hebben geobserveerd en leerlingen vanaf groep 5 hebben zelf ook vragenlijsten ingevuld. Zo kunnen we van verschillende kanten kijken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en het daar samen met hen en u over …

Meer lezen.

Basketbaltoernooi groep 7 en 8 op 08-11-2017

Op woensdagmiddag 8 november vertegenwoordigen 2 teams De Eendracht op het basketbaltoernooi. Dit wordt gespeeld in de WSV-sporthal. De wedstrijden starten om 13.30u. De kinderen die meedoen, krijgen nog een brief met meer informatie. Er is de afgelopen weken hard getraind bij de gymlessen en ook komende week wordt er nog getraind met de teams. Er is 1 meisjesteam van groep 7 en 8 samen en ook 1 jongensteam van groep 7 en 8 samen. We wensen de kids heel veel succes!  

Meer lezen.

Week van Mediawijsheid van 17 t/m 24-11-2017

Op onze school besteden we gedurende het schooljaar ook aandacht aan mediawijsheid. Zo komen er actuele onderwerpen aan bod, waar we op inspringen, maar ook geven we lessen en worden er gastlessen over dit onderwerp gegeven. Groep 5 en groep 7 doorlopen altijd het programma Diploma Veilig Internet. Deze lessenserie gaat over het omgaan met internet, sociale media en veilig internetten. Daarnaast krijgen groep 6 en 8 lessen aangeboden over dit onderwerp. In deze week besteden we ook aandacht aan dit onderwerp en worden er lessen gegeven over dit onderwerp. Op deze site vindt u meer informatie: https://www.weekvandemediawijsheid.nl  

Meer lezen.

Kevin uit groep 7 is Nederlands Kampioen trial!

Op 14 en 15 oktober vonden de laatste 2 wedstrijden plaats voor het Nederlands Kampioenschap Trial in Zelhem. In totaal 10 wedstrijden telden mee voor de Nederlandse titel. Kevin had voor dit weekend alleen nog maar 2e en 3e plaatsen gereden, maar stond inmiddels op een krappe 1e plaats. Het weekend was dus superspannend! Zaterdag reed hij goed, maar moest na deze wedstrijd de koppositie weer inleveren. Zondag maakte hij dit met een uitstekende wedstrijd weer helemaal goed. Hij mag zich weer een jaar lang Nederlands Kampioen noemen! Waar hij 2 jaar geleden kampioen werd in de Kabouterklasse, is dat nu de Pupillenklasse. Willen jullie wat meer weten over Trial? Kijk dan ook eens op de site van Trial Club Apeldoorn (tcapeldoorn.nl) of zoek op youtube een leuk filmpje!

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055