We zijn er weer klaar voor!

De vakantie zit er op en het team is weer klaar voor een nieuw schooljaar! Jullie ook? Helaas starten we niet helemaal compleet: juf Gemma is in de laatste vakantieweek geopereerd en heeft nu een nieuwe schouderprothese. Zij is weer thuis en maakt het goed. Juf Gemma wordt vervangen door juf Diny Kok. Zij stelt zich verderop wel aan u voor. juf Frieke start ook niet meteen. We houden u op de hoogte van haar situatie en/of de eventuele vervanging, zodra er meer bekend is. De IB-taken worden in eerste instantie door Ellen Mulder (directeur) overgenomen. Nieuw toegevoegd aan ons team is juf Toos Boers. Zij komt op vrijdagochtend in groep 3 en verder op woensdag en donderdag ondersteunen in de verschillende groepen. Ook zij stelt zich voor in dit Infomaandje.

Meer lezen.

nieuwsbrief openbare basisschool de Eendracht 21 augustus 2017

Nieuwe juffen op De Eendracht

Juf Toos Boers Komend schooljaar sluit ik mij aan bij het team van de Eendracht. Mijn naam is Toos Boers en ik werk sinds 1975 als leerkracht bij Leerplein055. Gedurende deze tijd heb ik op verschillende scholen binnen Leerplein gewerkt en les gegeven in de groepen 1 t/m 8. Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Elke vrijdag ochtend sta ik in groep 3. De andere dagen bestaat mijn werk uit ondersteuning voor diverse groepen. Ik hoop er samen met de kinderen, met u en niet te vergeten mijn collega's een mooi, leerzaam jaar van te maken. Juf Diny Mijn naam is Diny Kok-Pelgröm en ik woon in Twello. Ik ben getrouwd met Henk Kok en moeder van 3 kinderen, in de leeftijd van 18,17 en 13 jaar. Een jongen en 2 meisjes. Mijn grootste hobby is hardlopen en dan met name de lange afstanden, zoals marathons en ultra’s. Als …

Meer lezen.

Schoolregels in onze school

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er een schoolregels centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels.   Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan doen In de maanden augustus en september besteden we aandacht aan de regel: We lopen rustig door de school

Meer lezen.

Vakanties en vrije dagen (schooljaar 2017/2018)

Vakantie Periode Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 02-03-2018 Goede vrijdag en Paasmaandag 30-03 t/m 02-04-2018 Tulpvakantie, incl. Koningsdag (27-04) Hemelvaarsdag (10-05) Vrije vrijdag (11-05) 27-04 t/m 11-05-2018 Pinkstermaandag 21-05-2018 Zomervakantie 16-07 t/m 24-08-2018   Extra vrije dagen en dagdelen: Vrijdagmiddag 22-12-2017 groep 5 t/m 8 vrij Vrijdag 13-07-2018, de laatste dag voor de zomervakantie, alle leerlingen de hele dag vrij Donderdag 23-11-2017 en dinsdag 22-05-2018 studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen de hele dag vrij De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op de volgende vrijdagen vrij: 01-09, 22-12, 23-02, 18-05, 13-07. De groepen 1 en 2 zijn daarnaast de volgende vrijdagen vrij: 13-10, 17-11, 26-01, 23-03, 15-06.

Meer lezen.

Informatieavonden voor groep 1 t/m 8

Ook dit jaar willen we u graag informatie geven over de klas van uw zoon/dochter. De avonden starten om 19.15u met een kopje koffie/thee. Om 19.30u start de informatie avond.     Maandag 4 september: Groep 2 Groep 8 Groep 3 Groep 4 Groep 7 Groep 8 Dinsdag 5 september: Groep 1 Groep 5 Groep 3/5 Groep 6 Groep 7 U krijgt nog een brief met precieze informatie en een strookje die u kunt inleveren bij de leerkracht van uw kind.

Meer lezen.

Kinderkermis

Na de succesvolle eerste buiteneditie hebben we dit keer aan het begin van het schooljaar de Kinderkermis gepland. Een leuke en gezellige opening van het schooljaar, maar ook als het buiten nog licht is en (hopelijk) lekker weer. De datum is: vrijdag 15 september. (reservedatum vrijdag 22 september) Meer informatie ontvangt u per mail.  

Meer lezen.

Serious Request 2017 in Apeldoorn en op De Eendracht

Dit jaar staat het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Apeldoorn op het Marktplein. De Eendracht heeft al een aantal jaren meegedaan aan Serious Request en zal ook dit jaar weer een actie op touw zetten. Op dit moment zijn we bezig met de organisatie van deze actie. Wat we in elk geval kunnen vertellen en aankondigen: Op maandag 4 september starten we met een lege flessenactie. Deze opbrengst zal naar SR17 gaan. In de grote hal komen inleverpunten voor de lege statiegeldflessen. We zullen de actie in december traditiegetrouw afsluiten met Straattheater in de School. Daarover later meer informatie. We houden u op de hoogte van onze plannen, mocht u een leuk idee hebben laat het ons gerust weten. (juf Lieke, juf Seline en juf Cynthia zijn aanspreekpunten)  

Meer lezen.

Gesprekken, een verandering in onze school

We willen onze leerlingen graag betrekken in het leerproces. Daarom voeren we vanaf dit jaar een verandering in de gesprekken in. Rond de Herfstvakantie voeren de leerkrachten van groep 4 t/m 8 1 op 1 gesprekken met de leerlingen. Dit organiseren we onder schooltijd. Hierbij bespreken we met de leerlingen hoe zij vinden dat het gaat in de klas, hoe het leren gaat, of er dingen moeten worden aangepakt Begin november heeft u als ouder het Sociaal Emotioneel gesprek. Dit gesprek vindt plaats met u als ouder(s) en de leerkracht. Dit gesprek gaat over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Opvallende dingen uit de 1 op 1 gesprekken worden teruggekoppeld. Bij deze gesprekken verwachten we alle ouders. (groep 1 t/m 8) Na het eerste rapport (begin februari) vindt het eerste rapportgesprek plaats. Dit is met de kinderen erbij (vanaf groep 4). Groep 8 heeft de adviesgesprekken in januari, meteen na de Kerstvakantie en hier zijn de …

Meer lezen.

Pennen in de school

We willen u graag wijzen op de afspraken rondom de pennen op school. De leerlingen van groep 3 leren schrijven met potlood. Als dat goed gaat, leren ze schrijven met een vulpen. Deze eerste vulpen krijgen de leerlingen van school. Schrijven met een vulpen is goed voor de ontwikkeling van het handschrift, het verbonden schrift en de motorische vaardigheden. Ook in groep 4, 5 en 6 wordt er geschreven met een vulpen. Mocht de vulpen stuk gaan, dan kunt u op school een nieuwe kopen. In groep 7 en 8 leren de kinderen hun eigen handschrift ontwikkelen (los of verbonden) en mogen ze ook schrijven met een balpen. We raden aan om een goede, stevige balpen te kopen, want dat bevordert het vlot schrijven. Het kan natuurlijk zo zijn, dat uw kind met ander schrijfgereedschap schrijft, maar dit gaat in overleg met de leerkracht en zijn individuele afspraken. Mocht u vragen …

Meer lezen.

Afspraken mobiele telefoons

We begrijpen goed dat er steeds meer kinderen zijn die een mobiele telefoon hebben en deze soms ook meenemen naar school. We hebben hier binnen het team goede afspraken over gemaakt over hoe we willen dat hier binnen onze school mee om wordt gegaan. Als een leerling een mobiele telefoon meeneemt naar school, dan gaat deze uit op het moment van starten van de les. De telefoon gaat in het kastje en we willen deze ook niet meer zien. In de pauze, bij de gym en bij uitstapjes blijft de telefoon op school. Gaat de telefoon af in de klas, dan wordt deze ingeleverd bij de leerkracht. (einde van de dag weer terug) Natuurlijk besteden we ook aandacht aan het gebruik van mobiele telefoons in onze lessen van Mediawijsheid. Het kan voorkomen dat we de telefoons gebruiken bij een les (bijv. Kahoot), dan geven we dit van tevoren altijd even …

Meer lezen.

Gymnastiek

Groep 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal om te gymmen. Aangezien we dan lekker bewegen, zweten de kinderen dan logischerwijs ook. We zouden het erg prettig vinden als de kinderen een washandje en handdoek meenemen om de zweetplekken te kunnen wassen (denk aan oksels, knieholten, gezicht en voeten) De kinderen van groep 3 t/m 6 gymmen aan de Mangaanstraat en gaan hier lopend naar toe. De kinderen van groep 7 en 8 gymmen aan de Klingelbeek en gaan hier op de fiets naar toe. Hier onder het gymrooster voor groep 3 t/m 8. LET OP: - Groep 3 start met gymmen na de Herfstvakantie. - De kinderen van de combinatiegroep gymmen met de andere groep mee (groep 3/5) Gymrooster 2017/2018, augustus 2017     Opmerkingen Maandag (Mangaanstraat)   8.45u –   9.45u Groep 5   9.45u – 10.45u Groep 3 10.45u – 11.45u Groep 3 Dinsdag (Klingelbeek) 10.00u – 11.00u …

Meer lezen.

Gezond eten en drinken op school

Bij de start van het nieuwe schooljaar willen wij u er graag op wijzen dat goed is om de leerlingen tijdens het eten en drinken gezonde dingen mee te geven. Voor de zomervakantie merkten we dat er steeds meer ongezonde dingen mee komen tijdens het eten en drinken en het overblijven. Dat willen we liever niet. Zullen we er samen op letten?  

Meer lezen.

twitter-facebook-icons

OBS De Eendracht op Facebook en Twitter

De Eendracht is ook te volgen op Twitter en Facebook. www.twitter.com / www.facebook.com Zoeknaam Twitter: OBSdeEendracht Facebook: http://www.facebook.com/OBSdeEendracht Volgt u ons ook?

Meer lezen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS De Eendracht is onderdeel van Leerplein055