Nieuwe directeur op De Eendracht Maurits Peverelli

donderdag 14 juni 2018

Zoals bij u bekend, is Mathieu Bootsveld interim-directeur van De Eendracht. Medio april is de
sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe directeur voor De Eendracht.

De sollicitatieronde leverde veel reacties op. De benoemingsadviescommissie bestaande uit een
afvaardiging van de ouder- en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, een collega
directeur en een lid van het College van Bestuur hebben hieruit een aantal geschikte kandidaten
geselecteerd. De gesprekken zijn geëvalueerd aan de hand van het vooraf opgestelde profiel. Een
assessment maakte deel uit van de procedure. De benoemingsadviescommissie heeft unaniem
besloten de heer Maurits Peverelli voor benoeming voor te dragen aan het College van Bestuur.

Het is mij dan ook een genoegen u te kunnen melden dat Maurits Peverelli per 18 juni 2018 wordt
benoemd als directeur van De Eendracht. Leerplein055 feliciteert Maurits Peverelli en De Eendracht
met deze benoeming! Uiteraard zorgen wij voor een zorgvuldige overdracht.

Op een passend moment zal Maurits kennismaken met het team en met de ouders. Verdere
communicatie hierover zal via de school plaatsvinden. In dit schrijven wil ik de leden van de
benoemingsadviescommissie bedanken voor hun inzet gedurende het selectieproces.

Het bestuur van Leerplein055 wenst Maurits veel succes op De Eendracht.

Met vriendelijke groet,
Hans Wegter
Lid College van Bestuur

Delen via