Groep 8 aan de slag

donderdag 26 september 2019

Groep 8 aan de slag

Groep 8 is hard aan het werk. We hebben samen doelen gesteld waar we de komende tijd aan willen werken. Deze doelen hebben de kinderen zelf opgesteld aan de hand van competenties die horen bij groep 8. Zo werken sommige leerlingen aan hun werktempo, anderen aan het plannen en weer anderen aan de netheid van het werken.
Bij het Rekenen zijn we druk bezig met cijferen en maken we een begin met delen en vermenigvuldigen met breuken. De nieuwe methode Karakter valt goed in de smaak, samen zoeken we naar de juiste werkwijze en oefenen we goed met het tempolezen. De leerlingen vinden Leefstijl echt heel erg leuk. En zodoende heeft de juf ook een doel gemaakt: meer energizers tijdens de les.

Volgende week start de Kinderboekenweek, waar we zeker aandacht aan gaan besteden. Reis je mee?! Een aanstekelijke thema. We gaan er iets leuks van maken!

Delen via