Buren denken mee over nieuw schoolplein basisschool De Eendracht

donderdag 18 april 2019

Samen met haar buren heeft openbare basisschool De Eendracht nagedacht over de invulling van een nieuw schoolplein. De ambitieuze school van Leerplein055 heeft plannen om het schoolplein dat nu bestaat uit een hoop steen, om te toveren naar een natuurlijke speelplaats. De bijeenkomst vond plaats woensdag 10 april plaats in aanwezigheid van leerkrachten en de schoolplein-ontwerper. De school zelf is de afgelopen maanden flink onder handen genomen. Nu is het schoolplein aan de beurt. Directeur Maurits Peverelli: “Zoals de naam ‘Eendracht’ al zegt, vinden we het belangrijk om verbinding tussen de kinderen in de school te zien, maar ook een goede verbinding met de buurt is voor ons belangrijk.” Buurtbewoners gaven hun mening over het eerste ontwerp dat op basis van de ideeën van leerlingen en leerkrachten was gemaakt. 

Nieuw en uitdagend schoolplein
Binnenkort hoopt De Eendracht een volledig nieuw schoolplein te maken. Het wordt een uitdagende speelplaats, waar bewegen en spelen natuurlijk centraal staat, een plein dat daarbij klimaatbestendig en duurzaam zal zijn. Omdat de verandering van het plein niet alleen van belang is voor de leerlingen maar ook voor buurtbewoners, zijn buurtbewoners actief betrokken bij dit traject. “We hebben veel input gekregen voor het ontwerp. Zo staat zowel bij ons als bij de buurtbewoners een groene uitstraling hoog in het vaandel. Wij vinden het belangrijk voor de kinderen om in te spelen. De buren vinden het fijn als we rekening houden met afscheiding en natuurlijke geluidsisolatie”. 

Duurzame relatie: school en buurt
Niet alleen ging het gesprek over de invulling van niet nieuwe schoolplein, ook om alles wat de relatie buurt en school aangaat. Zo gaven buurtbewoners aan overlast van kinderen en jongeren te ervaren na schooltijden. Hierbij wordt rekening gehouden in het ontwerp, bijvoorbeeld door het strategisch plaatsen van zitplekken. Maar ook initieert de school een bijeenkomst met de gemeente, wijkraad en wijkagent om tot een structurele oplossing te komen. 

Delen via