Aantal belangrijke data voor het begin van het schooljaar

donderdag 5 juli 2018

maandag 27 augustus: Eerste schooldag in het nieuwe jaar

vrijdag 7 september: Openingsfeestje / Bedankmoment voor de ouders

Week van 10 september: Informatie avond in de klas (meer informatie volgt na de vakantie)

vrijdag 21 september: Kinderkermis
vrijdag 28 september: Reservedatum Kinderkermis (hopelijk niet nodig en 21 sept prachtig weer)

Studiedagen in het komend schooljaar. Alle leerlingen vrij op deze dagen.
dinsdag 25 september: Medewerkersdag Leerplein055
(Daarmee vervalt de eerder gecommuniceerde en geplande studiedag op donderdag 27 september)

dinsdag 27 november: Studiedag team

donderdag 23 mei: Studiedag team

Delen via