Trots op een goed inspectierapport!

dinsdag 1 maart 2016

inspectieSamenvatting van de belangrijkste oordelen (uit het conceptrapport van de Inspectie van het Onderwijs):

Basisschool De Eendracht heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

  • De school heeft voldoende resultaten op de eindtoets.
  • Het onderwijsaanbod dat de leerkrachten realiseren, is van goede kwaliteit. Het is veelzijdig en eigentijds en een expliciet punt van aandacht in het team.
  • Het didactisch handelen van de leraren is van voldoende kwaliteit. Ontwikkelpunten liggen in verdere afstemming van de instructie.
  • Het schoolklimaat is van goede kwaliteit, zo bevestigen de leraren, ouders en leerlingen.
  • De Eendracht kenmerkt zich als een lerende organisatie, waar aan veel onderdelen wordt gewerkt om de kwaliteit te bestendigen of verder te verbeteren.
  • Er is een open en betrokken band met stakeholders, onder wie in ieder geval de ouders.

‘Uitspraken die wij hoorden’:

‘Onze juffen en meesters zorgen ervoor dat er vrede blijft.’

‘Wij werken veel samen ook met de andere sterretjes.’

‘De juffen en meesters geven goed les, extra uitleg kan altijd!’

‘Het is fijn dat je makkelijk binnen kunt komen in deze school.’

‘Kinderen worden eerst begroet en dan wij.’

‘Leraren weten veel van onze kinderen.’

‘Op deze school word je voortdurend ondersteund.’

‘Wij willen de leerling zien zoals hij/zij is.’

Voor wie meer wil weten:

Op dinsdag 2 februari 2016 werden wij bezocht door twee inspecteurs van het onderwijs voor een ‘kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020’, mevrouw H. van Hemert en mijnheer A. Reynen.

Voordat de inspectie kwam moesten we als school zelf een vragenlijst invullen m.b.t. de kwaliteit van onze school op de verschillende kwaliteitsgebieden. In de vragen stond aangegeven welke normen de inspectie hanteert en in hoeverre wij zelf vinden dat we daaraan voldoen. Ook moesten we – ter verantwoording – documenten toevoegen, die we als school hanteren. Die vragenlijst hebben we met het team uitgebreid en zorgvuldig voorbereid en als een verslag van ruim 10 bladzijden opgestuurd.

De inspecteurs kwamen dus voorbereid op onze school; zij hadden ons verslag en de Citoresultaten van de afgelopen jaren gezien en kwamen om 8.00 uur positief en verwachtingsvol binnen. Op de dag zelf wilden ze vooral de sfeer van de school proeven en kijken of het ongeveer zo gaat als wij zelf hadden aangegeven en of dat voldoet aan de normen. Zij hebben verschillende klassen bezocht, kritisch rondgekeken, leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en directeur gesproken over allerhande processen binnen onze school en gingen toen zelf beoordelen.

Aan het eind van de dag werd de beoordeling van de inspecteurs in een PowerPoint gepresenteerd aan het team. We vonden het heel fijn dat zij op alle onderdelen op eenzelfde score uitkwamen als wij zelf. Dat gaf een goed gevoel!

‘kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020’, oordelen op de standaarden
Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten; leren kinderen maximaal?
De Eendracht 17RQInspectie
1.1 Resultaten in kernvakkenVoldoendeVoldoende
 Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces; geven leraren goed les?
De Eendracht 17RQInspectie
2.1 AanbodGoedGoed
2.2 Zicht op ontwikkelingVoldoendeVoldoende
2.3 Didactisch handelenVoldoendeVoldoende
2.4 OndersteuningVoldoendeVoldoende
 Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid; is het klimaat voor leerlingen veilig, stimulerend en ambitieus? 
De Eendracht 17RQInspectie
3.1 SchoolklimaatGoedGoed
3.2 VeiligheidVoldoendeVoldoende
 Kwaliteitsgebied 4 Kwaliteitszorg en ambitie; bewaakt en ontwikkelt de directie de kwaliteit van de school?
De Eendracht 17RQInspectie
4.1 Evaluatie en verbeteringVoldoendeVoldoende
4.2 KwaliteitscultuurGoedGoed
4.3 Verantwoording en dialoogGoedGoed

We hebben van de inspectie het conceptrapport ontvangen. Daarin moeten we ook, samen met ons bestuur, zelf een hoofdstuk voor onze rekening nemen, waarin staat aan welke verbeterpunten we gaan werken. Dat zijn vooral de punten, die u ook al in ons Schoolplan 2015-2019 kunt lezen.

De inspectie is dus tevreden en komt, als we zo doorgaan, pas over 4 jaar weer. We hebben dus het vertrouwen van inspectie en daar zijn we niet alleen blij mee, maar ook heel trots op!

Namens het team,

Ellen Mulder

Delen via