Van de Medezeggenschapsraad

woensdag 31 januari 2018

Het schooljaar is inmiddels alweer even onderweg en zo ook de MR. De MR heeft inmiddels een aantal bijeenkomsten gehad waarin een aantal belangrijke zaken zijn besproken zoals bijvoorbeeld het Schoolplan en de begrotingen van MR en School.

Buiten deze onderwerpen was met name het feit dat we te maken hebben gekregen met de invoering van een nieuw huishoudelijk regelement belangrijk.

Dit regelement is in overleg met de GMR en het bestuur van Leerplein opgesteld voor alle Medezeggenschapsraden van Leerplein055. Dit nieuwe regelement is (na akkoord) bindend voor alle Medezeggenschapsraden van alle scholen en schrijft ook onze MR een aantal zaken voor. Een direct (belangrijk) gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat er is besloten dat de MR-bezetting teruggaat naar 3 om 3 (3 ouders en 3 leerkrachten).

Ondanks dat we dit schooljaar, zoals eerder gepubliceerd, weliswaar voortvarend zijn begonnen (met nieuwe leerkrachten en met nieuwe ouders in de MR), betekent dit niet dat we, zelfs met de teruggang naar 3 om 3, er nu zijn voor de komende tijd.

Naast het feit dat helaas één van de MR leden wegens omstandigheden heeft moeten stoppen geldt voor mij persoonlijk dat aan het eind van dit schooljaar (Mijn zoon zit in groep 8) mijn activiteiten als voorzitter van de MR ook zullen stoppen.

We zoeken dus versterkingen van een ouder die aan wil schuiven en wil meedenken over het beleid van de school.

Mocht je interesse hebben kom eens kijken bij een vergadering (elke tweede maandag van de maand, zie agenda op de site) en kom zelf eens kijken wat we daar allemaal doen.

Mocht je meer informatie willen hebben dan kan je altijd één van de zittende MR leden aanschieten of mailen op het centrale mailadres: mreendracht@leerplein055.nl.

We horen graag van jullie.

Namens de gehele MR,

Delen via