Nieuws van de MR

donderdag 31 oktober 2019

Dit schooljaar is de MR alweer twee keer bij elkaar gekomen. We hebben in principe iedere maand een vergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar.
Afgelopen keer hebben we het volgende besproken:
We hebben gesproken over de ontwikkelagenda(link) voor het komende schooljaar. Een ontwikkelagenda zijn de schooldoelen waar we ons het komende schooljaar op richten. De directeur heeft deze toegelicht.
Ook hebben we gezien dat we ruim 220 leerlingen op deze school hebben. Dit is een lichte daling. We hebben het ook over de verwachting voor volgend jaar gehad. Op basis van het aantal aanmeldingen voor het komende schooljaar is te verwachten dat het leerlingenaantal dan weer toeneemt.

Dit schooljaar bestaat de MR uit: Jorgen Trommel, Lennard Huisman, Henk Damming, Désirée Bom, Gemma Velders en Seline De Meyer.
We zullen u via het infomaandje op de hoogte houden.

Delen via