Nieuws uit de onderbouw

dinsdag 30 januari 2018

Voorleesdagen
Op woensdag 24 januari is juf Ellen Mulder bij de groepen 1 en 2 langs geweest om het boek “Sttt de tijger slaapt” voor te lezen. Hiermee zijn we de voorleesdagen begonnen. Op vrijdag 2 februari zullen we de voorleesdagen afsluiten in de klas. Margriet Obers zal in de groepen een boek komen voorlezen.

Stagiaires
Vanaf 5 februari zullen er in de groepen 1 en 2 stagiaires meelopen van de opleiding Dienstverlening. In groep 1 op de donderdag en vrijdag en in groep 2 op maandag en woensdag.

Bibliotheek
Zoals elk jaar zullen we ook dit jaar een bezoek gaan brengen aan de bibliotheek. Op woensdag 7 februari gaat groep 1 om 9 uur en groep 2 gaat om half 11. De kinderen mogen er boeken uitzoeken en er wordt natuurlijk voorgelezen. Bij elke klas hangt een lijst voor ouders die willen/kunnen rijden.

Disco
Op vrijdag 9 februari is er weer disco!! De kinderen verheugen zich hier al zeer op. Het thema is “carnaval”. We gaan heerlijk dansen en als we hier moe van zijn, iets eten en drinken. Je mag natuurlijk verkleed komen als je dat wil. We gaan er een gezellige dolle boel van maken.

Extra voorlezen
Dat lezen en natuurlijk ook voorlezen heel belangrijk is, weten we allemaal. Daarom zijn we extra blij dat Chantal Gussekloo 5 weken lang op dinsdag voor komt lezen in groep 1 en daarna ook nog 5 weken voor komt lezen in groep 2.

Delen via