Nieuws uit de onderbouw

woensdag 30 mei 2018

Erik de Eekhoorn
We willen alle ouders bedanken die mee zijn geweest naar Park de Hoge Veluwe. We hadden daar een leuke activiteit van het project ” van luchtkasteel tot dassenburcht’. We hebben genoten van de schitterende natuur en hebben verschillende bladeren en bomen bekeken. Ook hebben we kleine beestjes gezocht en een mooi schilderij gemaakt.

Rikki
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het project over Rikki. Groep 0/1 en 1 hebben het boek Rikki en Mia de kip gelezen en groep 2 is bezig geweest met het boek Rikki en Ani.

Het laatste project van dit schooljaar zal beginnen op 18 juni. Het zal gaan over ” het mooiste visje van de zee”.

Toetsen
De komende 3 weken zullen in de onderbouw de verschillende cito toetsen weer afgenomen worden.

Lopathon
Op donderdag 7 juni is de jaarlijkse lopathon. Die zal ’s middags plaats vinden. We zijn nog op zoek naar ouders die bij de stempelpost willen komen staan. De opbrengst dit schooljaar zal gaan naar het inrichten van de hal. Nu de computers daar zullen verdwijnen, willen we de ruimte opnieuw inrichten zodat kinderen hier zelfstandig alleen of in groepjes kunnen werken. Verder zal een gedeelte gaan naar de kinderboerderij de Maten.

Schoolreisje
Op donderdag 14 juni gaan we op schoolreisje naar het land van Jan Klaassen. De kinderen moeten dan gewoon om half 9 op school zijn en we zijn om 3 uur weer terug. De bus zal om kwart voor 9 vertrekken. De ouders mogen ons uit komen zwaaien bij het hek, Ouders mogen niet mee de bus in.
De kinderen mogen zelf wat te eten en drinken mee nemen. De leerkrachten zorgen voor iets lekkers en er is de hele dag ranja en water voor de kinderen om te pakken. Tussen de middag krijgen patat en later nog een ijsje.
Als begeleiding gaan dit jaar de leerkrachten en de stagiaires mee.

Rapporten
Willen de ouders die het rapport nog niet hebben ingeleverd dit zo snel mogelijk doen. Op woensdag 27 juni gaan de rapporten al weer voor de laatste keer mee naar huis dit jaar. De gesprekken zullen dan plaat vinden op 2 en 3 juli.

Juffendag
De jaarlijkse juffendag zal dit jaar zijn op vrijdag 6 juli. De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen. Hier zorgen de juffen natuurlijk voor. Ook zullen wij de kinderen trakteren op een geweldig mooie voorstelling van “het mooiste visje van de zee’. Dit zal ook meteen de afsluiting van het project zijn.

Rekendag
Op vrijdag 25 mei hadden we op school de Grote Rekendag. Na een leuke opening op het grote plein waarbij zelf een grote aap ons verraste met een bezoek, gingen we allemaal door de poorten naar binnen. In de onderbouw hebben we verschillende spelletjes gedaan en liedjes gezongen.
We moesten bijvoorbeeld raden hoeven knikkers er in een zakje zaten zonder dat we ze konden zien of proberen om pingpong balletjes in het juiste bakje te laten vallen en met een step zo ver mogelijk rijden zonder af te zetten en natuurlijk een toren bouwen van bekertjes. We hebben genoten deze dag en zijn er zo achter gekomen dat je eigenlijk de hele dag door aan het rekenen bent zonder dat je het in de gaten hebt.

Schoonmaken
Op maandagavond 9 juli willen we de lokalen een flinke schoonmaakbeurt gaan geven. We willen om 19.00 uur beginnen tot ongeveer 20.30. Ook als je een gedeelte van de avond kunt, ben je van harte welkom. Graag opgeven bij de leerkracht.

Magazijn
In de zomervakantie krijgt een gedeelte van de school nieuwe plafonds en nieuwe vloeren. Daarom moet het kleutermagazijn leeg. Zijn er ouders die ons daar bij willen helpen?

Groepswissel
De kinderen van groep 2 zijn al een keer wezen proefdraaien in groep 3. Dit zullen we voor de zomervakantie nog een paar keer herhalen, zodat de overgang naar groep 3 makkelijker voor ze zal zijn.
Op maandag 9 juli zullen alle klassen gaan proefdraaien. Dit zal na de pauze zijn van half 11 tot kwart voor 12.

Laatste schooldag
Op donderdag 12 juli is de laatste schooldag. De kinderen mogen dat allemaal speelgoed mee naar school nemen om mee te spelen. Tussen de middag eten we gezamenlijk pannenkoeken en om 2 uur begint de zomervakantie.

Delen via