Nieuws MR

dinsdag 22 februari 2022

In de afgelopen vergadering is er kennisgemaakt met de nieuwe OV-leden.
De MR heeft geen klachten ontvangen over het nieuwe continurooster, dit lijkt dus voor iedereen goed te gaan.
De CITO resultaten zijn uitgelegd en besproken. Er is een stijgende lijn te zien op bepaalde gebieden, fijn! De extra focus op Begrijpend lezen (en studiedagen over dit onderwerp) werpt zijn vruchten af.
De MR is op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen Leerplein055. Binnenkort zullen enkele leden van de MR in gesprek gaan met het nieuwe College van bestuur.

Delen via