LOVS-toetsen en ons nieuwe rapport

maandag 4 januari 2016

cito_031Dit jaar krijgen de kinderen van De Eendracht voor het eerst een digitaal rapport. Toetsgegevens zijn allemaal genormeerd en opgeslagen in de computer. Hoewel we dat natuurlijk erg zorgvuldig hebben gedaan, zou het best kunnen dat we na de eerste ronde van het digitaal rapport nog iets moeten aanpassen.

Schrik niet als het rapport van uw wat afwijkt van voorgaande jaren, want de benadering is nu exacter volgens de norm. Leerkrachten zullen in de 10 minutengesprekken met u bespreken hoe uw kind ervoor staat.

Via het Ouderportaal kan iedere ouder de resultaten van de Citotoetsen inzien. Citotoetsen geven vaak een ander beeld dan de methodetoetsen, omdat Cito alle onderwerpen door elkaar vraagt en niet alleen het onderdeel dat net in de les behandeld is, zoals bij methodetoetsen.

Delen via