Gezocht: invulling vacature Oudervereniging: Penningmeester

zondag 4 juli 2021

Jij bent ongetwijfeld betrokken bij de school van je kind(eren). Vind je die betrokkenheid
belangrijk en zou je zelfs nog wel wat meer in en om school willen doen, kom dan ons
team versterken!
De oudervereniging (OV) speelt – op vrijwillige basis- een rol bij het organiseren en
faciliteren van activiteiten voor school, voor alle leerlingen:

● Het innen en beheren van de ouderbijdrage.
● Verantwoording aan de ouders afleggen over de begroting van de evenementen in
een openbare jaarvergadering
● Het adviseren van de medezeggenschapsraad (MR) over de stand, de bestemming
en de hoogte van de ouderbijdrage.
● Het ondersteunen van activiteiten van school en bij het organiseren van
evenementen buiten schooltijd door de evenementencommissie (EC).

Wegens het vertrek van onze penningmeester, zijn wij op zoek naar een vervanger.
Daarnaast zijn extra ouders en/of verzorgers voor in het bestuur zonder specifieke
bestuursfunctie ook altijd welkom.

Penningmeester:
Start: zo spoedig mogelijk.

Taken: De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve deel
van de OV en de taken zijn gericht op het in orde houden van de financiële overzichten en
het beheren van inkomsten en uitgaven via de bankrekening en de kas. Samen met de
overige leden van de Oudervereniging bepaalt hij/zij of activiteiten financieel haalbaar zijn en
stelt jaarlijks een budget op voor het komende schooljaar.

Inspanning: bijwonen van +/- 7 OV-vergaderingen per jaar en overige taken zelf in te
plannen gedurende de schoolweken.

Is je interesse gewekt voor deelname aan de Oudervereniging, stel je vragen dan aan
ons of stuur een e-mail naar ov.eendracht@gmail.com .Voor informatie en vragen kan je
natuurlijk ook altijd terecht bij alle leerkrachten.

Namens de Ouderverening,
Marijke Horst (Voorzitter)
Marloes Krist-Hemrika (Secretaris)
Karin Doeschot -(Penningmeester)
Jessica Trommel (Bestuurslid)

Delen via