2e rapport en rapportgesprekken

vrijdag 1 juni 2018

Het einde van het schooljaar nadert. Maar in de klassen wordt nog hard gewerkt. Het 2e rapport krijgen de leerlingen mee naar huis op woensdag 27 juni.

Het rapport gaat aan het einde van de dag op maandag 25 juni open in het Ouderportaal. Op maandag 25 juni versturen we u ook de digitale uitnodiging voor het rapportgesprek. Deze gesprekken zijn voor de ouders van groep 1 t/m 7.

De gesprekken vinden plaats op maandag 2 en dinsdag 3 juli. De gesprekken van groep 7 vinden op een ander moment plaats i.v.m. het Hapskamp. (woensdag 27 juni) Voor de ouders van groep 7 is het de bedoeling dat alle ouders op gesprek komen, omdat ook het pre-advies wordt besproken. De gesprekken voor de andere groepen zijn facultatief. Dat wil zeggen dat u mag kiezen of u naar het gesprek gaat. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor het gesprek als er belangrijke zaken te bespreken zijn.  De uitnodiging die u krijgt gaat via de digitale weg. In principe krijgen alle moeders de uitnodiging op hun mail adres, dit heeft te maken met de handigheid in het systeem.

 

Delen via