obs-de-eendracht
nieuwsbrief openbare basisschool De Eendracht

Inleiding

Inmiddels zijn we alweer in de maand mei beland. Het is een cliché, maar wat gaat de tijd toch snel. We hebben nog zo'n 8 weken te gaan voor we het schooljaar afsluiten en de zomervakantie ingaan. Dat betekent dat we in de afrondende fase zitten, waarin we gaan toetsen, de laatste thema's behandelen en in de klas zullen gaan …

Meer lezen

Schoolregels op De Eendracht

Op onze school hebben we 4 positief geformuleerde schoolregels centraal staan. Deze schoolregels hangen ook herkenbaar in de school. Elke maand staat er één schoolregel centraal. In de klas besteden we ook aandacht aan deze regels. Dit zijn onze schoolregels. - We lopen rustig door de school - We helpen elkaar - We houden de school netjes - Eerst denken, dan …

Meer lezen

Belangrijke data

Dit is het Infomaandje van mei. In juni volgt het laatste Infomaandje, waarin we ook het belangrijkste nieuws van juli zullen opnemen. 11 mei: Gastles Amnesty International in de groepen 8 11 mei: Inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk werk (8.15u - 9.30u) 13 mei: Groep 7 op bezoek bij de Apenheul 13 mei: 's Avonds klaverjassen in de school 16 mei: Schoolfotograaf (informatie …

Meer lezen

Schoolfruit

Tot aan de meivakantie hebben we op woensdag, donderdag en vrijdag kunnen genieten van het schoolfruit dat wij wekelijks gratis geleverd kregen. Helaas is dit project nu afgelopen. We hopen natuurlijk nog steeds dat u zo veel mogelijk fruit mee naar school geeft. Ook volgend jaar hopen we weer mee te doen met dit project.

Schoolfotograaf

Maandag 16 mei komt de schoolfotograaf de hele dag op school om foto's te maken. Er worden individuele foto's, groepsfoto's en broertje en zusje foto's gemaakt. Ook broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, kunnen hierbij op. De broertjes/zusjes foto's van kinderen die nog niet op school zitten worden vanaf 8.00u gemaakt. U kunt bij de kleuteringang naar …

Meer lezen

Leerlingvolgsysteem toetsen: CITO

Aan het einde van het schooljaar worden de leerlingen van groep 1 t/m 7 getoetst met de toetsen van CITO. We volgen zo de ontwikkeling van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan. We starten deze toetsen op maandag 23 mei. En uiterlijk 10 juni zijn we klaar. De resultaten zullen op maandag 13 juni opengezet worden in het Ouderportaal. We vinden het …

Meer lezen

Nieuw thema Leefstijl: Allemaal anders, iedereen gelijk!

We starten weer met een nieuw thema van onze methode Leefstijl. Het thema “Allemaal anders, iedereen gelijk” gaat over verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Kinderen worden zich bewust van het feit dat ze allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken daarnaast dat ieder kind gelijkwaardig is. In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag, …

Meer lezen

Viering voor groep 1 t/m 7

Na een heel lange tijd is het eindelijk weer mogelijk om een viering te houden voor ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden. Wat fijn! Op vrijdag 17 juni is er een viering voor de groepen 1 t/m 7. De kinderen treden dan met hun klas, in kleine groepjes of alleen op. Te denken valt aan een dansje, liedje etc. In de klas …

Meer lezen

Schoolreisjes

Gelukkig gaan alle groepen op schoolreisje! Een ontzettend leuke dag in het vooruitzicht voor alle groepen. Groep 1 en 2 gaan op maandag 13 juni naar de FliereFluiter Groep 3 en 4 gaan op vrijdag 10 juni naar Speelpark Tivoli Groep 5 en 6 gaan op dinsdag 7 juni naar Go Challenge Groep 7 gaat op ma 4, di 5 …

Meer lezen

MR nieuws

Het gesprek met de nieuwe interim voorzitter van het college van bestuur heeft inmiddels plaatsgevonden. De hierbij aanwezige MR-leden hebben een positieve terugkoppeling gegeven. Binnenkort zullen wij u een vragenlijst sturen om het continurooster te evalueren.

Nieuws uit de onderbouw

Dat was een heerlijke vakantie. Aan alle bijzondere verhalen van de kinderen te horen, heeft iedereen ontzetten genoten van deze 2 weken met schitterend weer. Nu beginnen we aan de laatste periode van dit schooljaar. Woensdag 11 mei starten we met een groot project in de onderbouw. Het project "AU". Hiervoor zijn we op zoek naar allerlei spullen voor in …

Meer lezen
Uitschrijven
Een afbeelding van...