• De Eendracht 110 jaar!
  • Wij hebben zonnepanelen op ons dak!
  • Prehistorisch kamp groep 7: Haps
  • Musical groep 8

openbare basisschool De Eendracht

Openbare basisschool De Eendracht is een fijne en moderne school aan de Beeklustweg in Apeldoorn-Zuid. De Eendracht is een school waar we allemaal graag naar toe gaan, waar ouders hun kind kunnen brengen in de groep, waar hard gewerkt wordt en de basis gelegd wordt voor de toekomst. Alleen samen kunnen we bevorderen dat kinderen sociaal, zelfstandig en creatief denkend zijn. Al ruim 10 jaar krijgen alle leerlingen op De Eendracht vanaf groep 1 wekelijks Engelse les, ook dit draagt ertoe bij dat we onze leerlingen een voorsprong geven in het toekomstige voortgezet onderwijs.

Lopathon

Geplaatst op maandag 13 juni 2016

Op donderdag 16 juni lopen de kinderen weer de lopathon op school. De lopathon begint om 13:00 uur. Iedere groep heeft 2 stempelaars nodig, graag opgeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter indien u wilt helpen. We hopen op mooi

Lees verder »

We starten met 10 groepen

Geplaatst op zondag 12 juni 2016

We zijn erg blij dat we extra formatie (=personeel) van Leerplein055 hebben gekregen, zodat we met 10 groepen kunnen starten in 2016-2017. We overleggen nog over de kleutergroepen ( groep 1 en 2 of 2 groepen 1/2) en weten verder

Lees verder »

Trots op een goed inspectierapport!

Geplaatst op dinsdag 1 maart 2016

Samenvatting van de belangrijkste oordelen (uit het conceptrapport van de Inspectie van het Onderwijs): Basisschool De Eendracht heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De school heeft voldoende resultaten op de eindtoets. Het onderwijsaanbod dat de

Lees verder »
Gr 3 t/m 8: Laatste schooldag
272 foto's
Bekijk meer albums

Schoolwiki

De schoolwiki is een digitale vertaling van de schoolgids en begrippen in het basisonderwijs. De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de basisschool. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

zoekopdracht

populaire termen schoolwiki